• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zajęcia niestacjonarne dla kierunków Zarządzanie oraz Zarzadzanie i dowodzenie odbywać się będą na ul. Nowy Świat, natomiast dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Bezpieczeństwo narodowe na ul. Łódzkiej

……………………………………………………………………..

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

W semestrze zimowym zjazdy: I, IV; VII i IX odbywać się będą wyłącznie online.

W semestrze letnim zjazdy: I, III; V i IX odbywać się będą wyłącznie online.

STUDIA II STOPNIA

kierunek: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

…………………………………………………………………………….

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STUDIA I STOPNIA

kierunek: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

STUDIA STACJONARNE

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

…………………………………………………………

kierunek: ZARZĄDZANIE
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

……………………………………………………………………….

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………….

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………………………

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE