• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rok akademicki 2021/2022

STUDIA II STOPNIA

kierunek: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

…………………………………………………………………………….

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOW

STUDIA STACJONARNE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STUDIA I STOPNIA

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

…………………………………………………………

kierunek: ZARZĄDZANIE
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

……………………………………………………………………….

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………….

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

………………………………………………………………………………

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE