• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

……………………………………………………………………………………….

Konkurs ZUS dla dzieci i młodzieży „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?

…………………………………………………………………………...

Wsparcie finansowe dla studentów- broszura MEiN

………………………………………………………………………..

Dnia 12.10.21 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr O.Czekalską Kubisiak zostają odwołane

…………………………………………………………………………………….

Na zajęciach w pracowni komputerowej student musi posiadać maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

…………………………………………………………………

Szanowni Państwo W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. jesteśmy zobowiązani do funkcjonowania z zachowaniem poniższych zasad: 

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy objęci kwarantanną lub izolacją domową.
 2. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć osłonięte usta i nos za pomocą maseczki ochronnej. 
 3. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby w maseczce ochronnej.
 4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 5. Dydaktycy realizujący zajęcia mogą je prowadzić bez osłony nosa i ust, ale muszą zachować odstęp 1,5 metra od studentów. W tym celu poleciłam Kierownikowi obiektu przygotowanie sal w taki sposób, aby wskazana odległość między biurkiem a pierwszym rzędem studentów była zachowana. Jeżeli, z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć, dydaktyk będzie musiał podejść do studenta – musi założyć maseczkę ochronną. 
 6.  Pomieszczenia dydaktyczne należy regularnie wietrzyć.
 7. Jeżeli wykładowca zauważy niepokojące objawy u studenta mogące sugerować chorobę lub ten fakt zgłosi mu student, powinien niezwłocznie poinformować Dziekana o zaistniałej sytuacji.
 8. Na zajęciach w pracowni komputerowej student musi posiadać maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

Szczegółowe informacje i zalecenia znajdują się w Zarządzeniu Rektora Akademii Kaliskiej, który znajduje się poniżej.  Proszę Państwa o zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie zawartych w nim zaleceń. 
Beata Wenerska

Uwaga!!!!

Proszę ponownie przeanalizować plany stacjonarne, gdyż nastąpiły zmiany sal odbywania zajęć.