• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Informujemy, że na na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I rok II semestr studia stacjonarne i niestacjonarne

w roku akademickim 2021/2022

uruchomiana zostanie specjalność Kryminologia i kryminalistyka

…………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, w okresie styczeń – grudzień 2022 zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii Kaliskiej będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego/ psychoterapeutycznego. Wsparcie skierowane jest do osób deklarujących, że są osobami ze szczególnymi potrzebami, w pierwszej kolejności udzielone zostanie osobom z niepełnosprawnościami.

Obecna sytuacja pandemiczna, realia w których przyszło nam żyć i funkcjonować, a co za tym idzie zmiana trybu naszego życia wpłynęły mocno na stan naszego zdrowia psychicznego. W IV kwartale 2020 roku blisko 80%  ankietowanych przez Human Power w ramach badania „Stresoodporni” odpowiedziało, że doświadcza ataków paniki, nad którymi trudno im zapanować. 70% respondentów przyznało, że odczuwa więcej stresu niż przed pandemią, a blisko 40% można zaliczyć do grupy, która charakteryzuje się słabszą kondycją psychiczną. Niepokojący jest fakt, że ponad 81% osób sięga po środki uspokajające, aby poradzić sobie z lękiem i niepokojem, a ponad 72% sięga po alkohol lub inne używki, aby uspokoić swoje myśli. Zebrane dane wskazują na jedno – obszar odporności psychicznej i jej budowania powinien stać się kluczowym zagadnieniem.

W celu zgłoszenia należy wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy na wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/uczelnia-dostepna/formularz-zgloszeniowy-na-wsparcie-psychologiczne-psychoterapeutyczne/

Wsparcie będzie świadczone w formie stałego dyżuru oraz godzin interwencyjnych. Miejsce: ul. Górnośląska 10 w Kaliszu. 

Zapisy oraz potwierdzanie terminów wsparcia administruje WETALK S.C. (OŚRODEK POMOCY I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ), ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz. 

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nie przetwarza przekazanych danych osobowych.

Wsparcie świadczone jest w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” POWR.03.05.00-00-A032/20 Uczelnia Dostępna

…………………………………………………………………….

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP oraz Komunikatem Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, wprowadza się na terenie Akademii Kaliskiej pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP), od dnia 18 stycznia 2022 r. od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 23.59.

W związku z powyższym bardzo proszę o  zapoznanie się z dokumentem „Procedury postępowania

w sytuacjach uruchamiania poszczególnych stopni alarmowania i stopni alarmowych CRP”

………………………………………………………………………………………………………..

sesja egzaminacyjna studia stacjonarne

sesja egzaminacyjna studia niestacjonarne

……………………………………………………………………………………………………………………

Decyzją Dziekana  naukę zdalna na Wydziale Nauk Społecznych zostaje przedłużona do 30.01.2022r.

Decyzja dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, w ramach programu Erasmus+ oraz słuchaczy studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration, z wyjątkiem zajęć dydaktycznych realizowanych dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok stacjonarne “Konstrukcja amunicji i jej klasyfikacja”, które odbędą z zachowaniem reżimu sanitarnego według poniższego planu

Bezpieczeństwo wewnętrzne   III rok studia stacjonarne 26.01.2022

godz. 9.00-11.15 Konstrukcja amunicji i jej klasyfikacja lab gr 2. s. błękitna (mgr L.Kudła)

godz. 11.30-17.15 Konstrukcja amunicji i jej klasyfikacja wykład s. zielona  (dr hab. I.Dziubek)

Sesja egzaminacyjna będzie realizowana w formie zdalnej !!!!!!

…………………………………………………………………………………………………

Bezpieczeństwo wewnętrzne  III rok studia niestacjonarne. W dniu 14 stycznia 2022 r. (piątek) o godzinie 19.10 odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk zawodowych (MS Teams). 

…………………………………………………………………………………………………

Decyzją Dziekana  naukę zdalna na Wydziale Nauk Społecznych wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, w ramach programu Erasmus+ oraz słuchaczy wszystkich studiów podyplomowych zostaje przedłużona do 16.01.2022r.

.

………………………………………………………………………………………………………..

.

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w styczniu 2022r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 10.00.00-14.00. W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.
DataObsługa toku
03.01.2022 poniedziałekI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
04.01.2022 wtorek I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
05.01.2022 środaIII rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne   I rok   Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl
10.01.2022 poniedziałekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
11.01.2022 wtorekIII rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne   I rok   Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl
12.01.2022  środaI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
13.01.2022  czwartekIII rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne   I rok   Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl
14.01.2022 piątekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
17.01.2022 poniedziałekI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
18.01.2022 wtorekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
19.01.2022 środaI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
20.01.2022 czwartekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
21.01.2022 piątekI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
24.01.2022 poniedziałekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
25.01.2022 wtorekIII rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne   I rok   Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl
26.01.2022 środaI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
27.01.2022 czwartekI rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne  i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl
28.01.2022 piątekI rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      II rok   Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne II rok   Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne                                a.klesta@akademia.kalisz.pl
31.01.2022 poniedziałekIII rok   Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne III rok   Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne   I rok   Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

…………………………………………………………………………………………….

Decyzją Dziekana  naukę zdalna na Wydziale Nauk Społecznych wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, w ramach programu Erasmus+ oraz słuchaczy wszystkich studiów podyplomowych zostaje przedłużona do 09.01.2022r.

………………………………………………………………………………………………………

Fakultatywny obóz narciarski dla studentów i pracowników Akademii Kaliskiej

Termin: 23 – 28 stycznia 2022 r.

Miejsce: Karpacz

Zakwaterowanie: OW PATRYN

Cena: 490 zł

Cena obejmuje:

– pięć noclegów w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienką i TV

– dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacje)

– ubezpieczenie NNW

Dodatkowo płatne:

– karnety na wyciągi narciarskie – 80 zł / dzień (specjalna cena dla uczestników obozu)

– nauka jazdy na nartach z instruktorem – 150 zł (5 godzin dziennie przez 5 dni)

Naukę i doskonalenie jazdy na nartach prowadzić będzie mgr Krzysztof Górny

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

– tel. 693 545 424 – Przemysław Świerczak, 606 930 224 – Krzysztof Górny

– e-mail: przemekswierczak@wp.pl

………………………………………………………………………………………………………

Spotkania organizacyjne w sprawie Praktyki dyplomowej dla III roku studiów odbędą się w MS Teams w następujących terminach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Studia stacjonarne – 20.12.2021 (poniedziałek) godzina 18.00

Studia niestacjonarne – 18.12.2021 (sobota) godzina 18.20

Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, Zarządzanie Logistyką:

Studia stacjonarne – 20.12.2021 (poniedziałek) godzina 19.00

Studia niestacjonarne – 19.12 (niedziela) godzina 17.00

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

W dniach 07.12, 21.12 wykłady z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostają odwołane. Data odpracowania wykładów zostanie podana w terminie późniejszym

………………………………………………………………………………………………………………

Decyzją Dziekana  wprowadza się naukę zdalną na Wydziale Nauk Społecznych wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, w ramach programu Erasmus+ oraz słuchaczy wszystkich studiów podyplomowych w okresie 06-22.12.2021r. 

………………………………………………………………………………………………………………..

ZID I rok stacjonarne

Dnia 01.12 zajęcia z Panem mgr Ł.Mikołajczykiem zostają odwołane. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie późniejszym

………………………………………………………………………………………………………………

Dnia 30.11 wykład i seminarium dyplomowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostają odwołane. Zajęcia odpracowane zostaną 21.12 zgodnie z planem

………………………………………………………………………………………………….

Dnia 27.11 (sobota) dziekanat będzie nieczynny

…………………………………………………………………………………………………..

studia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo od jutra tj. 26.11 do piątku 03.12 wszystkie zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych odbędą się online (zgodnie z planem)

…………………………………………………………………………………………………..

Dnia 23.11 -25.11 zajęcia z Panią dr M.Majchrzak zostają odwołane (nie dot. grupy Bezpieczeństwa narodowego- zajęcia online)

………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja dla studiów niestacjonarnych

Biblioteka Akademii Kaliskiej informuje, że Przysposobienie biblioteczne odbędzie się w trybie stacjonarnym w Czytelni Głównej Wydziału Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 4a.

kierunek Zarządzanie

18. 12. 2021r.  –  godz. 8.00 – 9.30 gr 1

15. 01. 2022 r. –  godz. 8.00 – 9.30 gr 2

22. 01. 2022r.  –  godz. 9.40 – 11.10 gr 3

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

29. 01. 2022r. –  godz. 8.00 – 9.30. 

………………………………………………………………………………………………………..

Dzień biznesu, który miał się odbyć 17.11 zostaje odwołany. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

W dniach 09.11, 16.11 zajęcia z Panią mgr O.Czekalską Kubisiak zostają odwołane

………………………………………………………………………………….

Dnia 09.11 zajęcia z Panem dr A.Derkaczem zostają odwołane

………………………………………………………………………………………………

Dnia 10 listopada zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką zostają odwołane.

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dnia 02.11 zajęcia z panem dr A.Derkaczem zostają odwołane

……………………………………………………………………………………………………………..

“Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych u dr K. Mikurendy, dla studentów I stopnia odbędzie się 20. XI. 2021, o godz. 12.50 s.44″

………………………………………………………………………………………………………….

W dniach 02-03.11 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane

……………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo
W dniach 24- 25 października nasza Uczelnia organizuje II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny.  Przesyłam Państwu link, za pomocą którego możecie Państwo dokonać rejestracji na konferencję. Przy rejestracji w okienku nazwa instytucji proszę wpisać Akademia Kaliska Wydział Nauk Społecznych.  Osoby zarejestrowane otrzymają adres do zalogowania ( adres otrzymacie Państwo w sobotę), który pozwoli Państwu na uczestnictwo w konferencji drogą on-line. Na stronie Akademii Kaliskiej znajduje się szczegółowy program konferencji.  Osoby zalogowane otrzymają od organizatorów certyfikat uczestnictwa w konferencji.
https:www.calisiaconference.com/rejestracja/

24 października, podczas inauguracji konferencji zostanie nadany tytuł doktora honoris causa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
prof. Theodorowi Meronowi, wybitnemu prawnikowi, światowej sławy znawcy międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa, w tym ważnym dla Akademii Kaliskiej wydarzeniu.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska

……………………………………………………………………………………….

Konkurs ZUS dla dzieci i młodzieży „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?

…………………………………………………………………………...

Wsparcie finansowe dla studentów- broszura MEiN

………………………………………………………………………..

Dnia 12.10.21 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr O.Czekalską Kubisiak zostają odwołane

…………………………………………………………………………………….

Na zajęciach w pracowni komputerowej student musi posiadać maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

…………………………………………………………………

Szanowni Państwo W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. jesteśmy zobowiązani do funkcjonowania z zachowaniem poniższych zasad: 

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy objęci kwarantanną lub izolacją domową.
 2. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 metra oraz mieć osłonięte usta i nos za pomocą maseczki ochronnej. 
 3. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby w maseczce ochronnej.
 4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 5. Dydaktycy realizujący zajęcia mogą je prowadzić bez osłony nosa i ust, ale muszą zachować odstęp 1,5 metra od studentów. W tym celu poleciłam Kierownikowi obiektu przygotowanie sal w taki sposób, aby wskazana odległość między biurkiem a pierwszym rzędem studentów była zachowana. Jeżeli, z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć, dydaktyk będzie musiał podejść do studenta – musi założyć maseczkę ochronną. 
 6.  Pomieszczenia dydaktyczne należy regularnie wietrzyć.
 7. Jeżeli wykładowca zauważy niepokojące objawy u studenta mogące sugerować chorobę lub ten fakt zgłosi mu student, powinien niezwłocznie poinformować Dziekana o zaistniałej sytuacji.
 8. Na zajęciach w pracowni komputerowej student musi posiadać maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.

Szczegółowe informacje i zalecenia znajdują się w Zarządzeniu Rektora Akademii Kaliskiej, który znajduje się poniżej.  Proszę Państwa o zapoznanie się z jego treścią i przestrzeganie zawartych w nim zaleceń. 
Beata Wenerska

Uwaga!!!!

Proszę ponownie przeanalizować plany stacjonarne, gdyż nastąpiły zmiany sal odbywania zajęć.