• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zarzadzanie III rok studia stacjonarne

Seminaria dyplomowe z Panem dr J. Frąszczakiem odbywać się będą we wtorki godz. 8.00-9.30 s.006

………………………………………………

Studenci, którzy będą występować o Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023, przed złożeniem wniosku zobowiązani są do sprawdzenia, czy zostały wpisane oceny ze wszystkich przedmiotów do programu USOS ( dotyczy to również oceny z praktyk).

Dziennik praktyk należy złożyć opiekunowi mgr Oldze Czekalskiej – Kubisiak do dnia 30 września 2022r.

………………………………………….

Osoby które nie zaliczyły przedmiotu “ORGANIZACJA  I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNAGO “Panem mgr J.Pietrzakiem proszone są o kontakt mailowy j.pietrzak17@wp.pl

…………………………………………….

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia z Panem dr hab. M.Stańkiem odbędzie się

15.09.2022 godzina 10.00 ST online

17.09.2022 godzina 10.00 NST online

Konsultacje z Panem dr hab. M.Stańkiem odbywają się w poniedziałki godz.17.00-19.00 TEAMS

…………………………….

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Rachunkowość finansowa z Panią dr Ch.Krzakiewicz odbędzie się 16.09.2022 sala 108 godzina 18.00 ST i NST 

……………………………

Dnia 10.09.2022 (sobota)ul. Nowy Świat godz. 8.00-9.30, sala komputerowa (30) odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Technologie informacyjne z Panem dr N.Prusińskim

………………………

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy zarządzania z Panią mgr M.Malanowską odbędzie się 08.09.2022 sala 20 godzina 16.00 ST i NST 

………………………

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów Zarządzanie strategiczne i Systemy i strategie podatkowe z Panią mgr M.Malanowską odbędzie się 08.09.2022 godzina 17.00 sala 20 ST i NST.

……………………….

W dniu 12.09.2022 w godz. 11,30,  s. 103, ul. Poznańska odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu “ Zagrożenia ekologiczne” z Panią mgr D.Ładą

……………………….

Dnia 8 września od 11.00 do 18.00 s.z102 odbędą sie zaliczenia poprawkowe z Panem dr K.Deręgowskim.

…………………………………………………………………

Egzamin poprawkowy ze statystyki z Prof. dr hab. M.Krzyśko odbędą się w piątek 16 września o 12.00 w trybie online.

…………………………………..

Dnia 14.09.2022 w godz. 10.00 s.103 ul. Nowy Świat odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim

…………………………………..

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z Panem mgr B.Derwichem

– Zarządzanie jakością, II r. Zarz. st. i nst /zaliczenie stacjonarne we wtorek 06.09.22 s.20 o godz. 17.00

– OWI, I r. Zarz. st. inst /zaliczenie on-line w środę 7.09.22 o godz. 17.00 – do 05.09 proszę o kontakt mailowy kto będzie podchodził do zaliczenia

– PPA, II r. Zarz.st/ nst / zaliczenie on-line w środę 7.09.22, o godz. 18.00- do 05.09 proszę o kontakt mailowy kto będzie podchodził do zaliczenia

…………………………………

Dnia 07.09.2022 w godz. 12.00 -17.00 s.103 ul. Nowy Świat odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. W.Schaffsem

………

Dnia 08.09.2022 w godz. 11.00 s.103 ul. Nowy Świat odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr Z.Marciniak

………..

Dnia 17.09.2022 w godz. 10.00 s.20 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr K.Mikurendą

……………………

Zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Matuszewską z Rachunkowości finansowej

5 września o godzinie 17 sala 20 ( st. nst.)

12 września o godzinie 17 sala 20  ( st, nst)

………………………………………

………………………………………………………………………………………….