• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Instrukcja logowania do usługi Office 365

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Beata Wenerska, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka

Katedry:

 • Katedra Ekonomii i Socjologii – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 • Katedra Zarządzania – Kierownik dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
  • Zakład Finansów i Rachunkowości – Kierownik dr Ryszard Orliński
  • Zakład Logistyki i Transportu – Kierownik dr inż. Leszek Szczupak
  • Zakład Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik dr Katarzyna Mikurenda
  • Zakład Zarządzania Publicznego i Prawa – Kierownik dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Akademii Kaliskiej

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów
STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 • ZARZĄDZANIE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA


specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE:

 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie logistyką

specjalności na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • wojskowość i edukacja obronna
 • bezpieczeństwo transportu kolejowego

specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:

 • obronność państwa


STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu

specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:

 • obronność państwa


Wydział prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE

 • Kadry i płace w prawie i praktyce
 • Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zamówienie publiczne
 • Zrównoważony rozwój przestrzeni

Dokumenty do pobrania