• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dokumenty do pobrania

STUDENT ROZPOCZYNAJĄCY PRAKTYKĘ POWINIEN POSIADAĆ:

 1. Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B.
 2. Aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC.
 3. Skierowanie i porozumienie.
 4. Dziennik praktyk.

 PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

 1. Wybierz zakład pracy, uzyskaj zgodę na odbycie praktyki (na pobranym powyżej wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki), ustal termin i czas trwania praktyki
 2. Złóż  wniosek ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej do pok. 110, p. Sylwia Minta w terminie:
 3. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z Uczelni (P. Sylwia Minta p.110)
 4. Dostarcz skierowanie i porozumienie do pracodawcy.
 5. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię.
 6. Po zakończeniu praktyki złóż uzupełniony dziennik praktyk do Uczelnianego Opiekuna praktyk – prof. Pauliny Wojtyły-Buciory, nie później niż do końca semestru!

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%,
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów,
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki,
 • proponowaną ocenę wraz z opinią,
 • ostateczną ocenę wystawia Uczelniany Opiekun  praktyk.