• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Informujemy, że w związku z Wyborami Samorządowymi dzień 7 kwietnia 2024 ustala się dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

POŁOŻNICTWO STUDIA II STOPNIA II ROK

Informujemy, że zajęcia z dr K. Gawłowicz – Zarządzanie w położnictwie – ćwiczenia z 29.04.2024 zostają przeniesione na 14.05.2024 w godz. 14.30-16.45 jako dodatkowe w tym dniu.

UWAGA

W związku z Ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz Zarządzeniem Rektora Zarządzenia Rektora Nr 0300.37.I.2024, informujemy, że studenci odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne mają obowiązek przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku studentów posiadających obywatelstwo innego państwa dokumenty wskazane w &1 w/w Zarządzenia Rektora.

Informacje należy przedłożyć do Dziekanatu  Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2024

Brak w/w dokumentu będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych.

UWAGA POŁOŻNICTWO ROK II STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Zajęcia z j. angielskiego z mgr K. Mak zostają przełożone z 11.04.2024 na 25.04.2024 w godz. 15.30 – 17.45 (jako drugie zajęcia z mgr K. Mak w tym dniu).

Uwaga Położnictwo I rok studia stacjonarne pierwszego stopnia

W dniu 11.01.2024 roku o godz. 12.15 – 16.15 zamiast ćwiczeń odbędą się wykłady z Radiologii z lek. A. Wilczak. 

W dniu 12.01.2024 roku o godz. 8.00 – 12.00 odbędą się ćw. z Radiologii z lek. A. Wilczak. 

W związku z tym ćwiczenia z Wychowania fizycznego w dniu 12.01.2024 roku odbędą się o godz. 17.30 – 19.45.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wykład z Prawa medycznego z dr K. Gieburowskim zamiast 12.01.2024 roku odbędzie się 26.01.2024 roku o godz. 15.30 – 19.30. 

UWAGA POŁOŻNICTWO II STOPNIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Dnia 11.12.2023 zostają odwołane zajęcia z lek. M. Pietrzykiem – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – dla gr. 4.

POŁOŻNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – EGZAMIN DYPLOMOWY – STUDIUM PRZYPADKU – ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9.12.2023 r. o godz. 11.30. MIEJSCE EGZAMINU: UL. KASZUBSKA 13

UWAGA POŁOŻNICTWO II STOPNIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Dnia 8.12.2023 zostają odwołane zajęcia z lek. M. Pietrzykiem – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – dla gr. 4.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 07.12. 2023 roku o godz. 8.00 – 12.00 i 12.00 – 16.00 odbędą się ćwiczenia z Fizjologii z dr J. Kupsz (zastępstwo za lek. A. Wilczak).

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

W dniu 30.11.2023 roku zostają odwołane zajęcia z lek. A. Wilczak.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

W dniu 08.12.2023 roku wykład zdalny z Położnictwa i opieki położniczej z prof. M. Wilczakiem odbędzie się o godz. 8.00 – 12.00. 

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniach 30.11 i 01.12.2023 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu: Badania naukowe w położnictwie z prof. M. Wilczakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniach: 11.01.2024 i 12.01.2024 o godz. 8.00 – 12.00. W związku z tym ćwiczenia z przedmiotu: Zawansowane zabiegi resuscytacyjne dla gr. 1 w dniu 11.01.2024 roku odbędą o godzinie 12.30 do 16.30, ćwiczenia dla gr. 3 zamiast 11.01. odbędą się 12.01.2024 roku o godz. 12.30 – 14.30. 

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

UWAGA STUDENCI POŁOŻNICTWA – INFORMACJE DOTYCZĄCE PARKOWANIA PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU ZOSTAŁY PRZESŁANE STAROSTOM GRUP

POŁOŻNICTWO I STOPNIA – II ROK STACJONARNE

Ćwiczenia z mgr J. Polak z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu – gr . 1 zostają odwołane dnia 2.11.2023. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.

W dniach 27-29.10.2023 zajęcia z p. Gaczyńskim są odwołane

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK 

Wykłady z Prawa medycznego z dr K. Gieburowskim zamiast 15.12.2023 roku odbędą się 26.01.2024 roku (godziny zajęć bez zmian).

Ćwiczenia z Języka angielskiego z K. Mak zamiast 15.12.2023 roku odbędą się 26.01.2024 roku (godziny zajęć bez zmian).

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU JEST OGŁOSZONY DNIEM REKTORSKIM. W TYM DNIU NIE BĘDZIE ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – EGZAMIN DYPLOMOWY – STUDIUM PRZYPADKU – ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24.10.2023 (WTOREK) GODZ. 15.00. MIEJSCE EGZAMINU: UL. KASZUBSKA 13

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE – EGZAMIN DYPLOMOWY TEORETYCZNY- TEST – 4.10.2023 godz. 14.00. Miejsce egzaminu: ul. Kaszubska 13

UWAGA STUDENCI 1 ROKU POŁOŻNICTWA 1 STOPNIA

PROSZĘ SIE ZAPISAĆ NA OBOWIĄZKOWE ZAJECIA Z WYCHOWANIE FIZYCZNEGO PONIŻEJ 2 PLIKI Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCHPOŁOŻNICTWO II STOPNIA

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Ćwiczenia z przedmiotu Terapia bólu ostrego i przewlekłego z lek. G. Blicharskim odbędą się ZDALNIE 28.05.2023 o godz. 8.30 oraz 11.06.2023 o godz. 8.30.

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

W dniu 27.04.2023 wykłady z Podstaw opieki położniczej z dr A. Bajek odbędą się o godz. 8.00 – 12.45.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ OTRZYMANIA DYPLOMU

POŁOŻNICTWO 1 ROK LICENCJAT STACJONARNE

ZAPISY NA W-F, NOWY SEMESTR LETNI

Położnictwo mgr II rok

Korekta planu zajęć (ZJAZD I i II). Do zaplanowania pozostało 30 godz. ćw. z przedmiotu: Terapia bólu ostrego i przewlekłego.

Położnictwo mgr II rok

W dniu 11.02.2023 roku o godz. 14.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe

z Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych   z lek. M. Pietrzykiem.

Położnictwo III rok

Położnictwo pomostowe

W dniu 11.02.2023 roku o godz. 13.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe

z Podstaw ratownictwa medycznego  z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

W dniu 29 stycznia 2023 roku o godz. 8.00 – 10.15 i 16.00 – 20.00 odbędą się wykłady z przedmiotu: Podstawy ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem. Wykłady będą realizowane zdalnie na platformie Teams.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 25.11. 2022 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Badania naukowe w położnictwie z prof. M. Wilczakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 15.12.2022 roku (godziny zajęć dla grup bez zmian).

W dniu 22.11.2022 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Opieka nad kobieta z niepełnosprawnością w różnych okresach jej życia dla gr. 1 z dr. J. Rzempowską.

Ćwiczenia zostaną odpracowane w dniu 15.12.2022 roku o godz. 8.30 – 11.45.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK

Korekta planu zajęć w dniu 27.10.2022. Aktualny plan znajduje się w zakładce Plany zajęć.

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

Szkolenie z masażu

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.02, 2.02, 8.02, 9.02, 14.02, 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 28.02

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

STUDENCI WNOZ

W dniach 18.12 i 22.12 dziekanat kierunków pielęgniarstwo ,

położnictwo mgr, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

elektroradiologia, studia podyplomowe będzie nieczynny.

W pozostałe dni czynny bez zmian od 10.00-14.00 (oprócz pn).

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

Ogłoszenia

dr J. Rzempowska dyżury

26.11.2021 piątek 16.30 – 18.30

29.11.2021 poniedziałek 14.30 – 16.30

10.12.2021 piątek 10.00 – 12.00

18.12.2021 sobota 8.30 – 10.30

15.01.2022 sobota 9.30 – 11.30

21.01.2022 piątek 9.30 – 11.30

POŁOŻNICTWO POMOSTOWE, DRUGIEGO STOPNIA

UWAGA POŁOŻNICTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 12.10.2021 roku o godz. 15.00 odbędzie się pierwsza część egzaminu dyplomowego – studium przypadku. Miejsce egzaminu Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA II STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ ( ZMIANA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA)

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK PIERWSZEGO STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 04.10

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 04.10

UWAGA STUDENCI I ROKU

STUDIÓW POMOSTOWYCH I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Poniżej link do spotkania organizacyyjnego

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaFdP_oPVElxMDt-j0VQE2CnZrAHFSBnP76MtIfTAUvc1%40thread.tacv2/1632977692408?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22f231ed47-b518-4ad8-a44c-1565418276db%22%7d

UWAGA

Przy odbiorze dyplomu składają Państwo  w dziekanacie:

 • wypełnioną kartę zobowiązań studenta (obiegówka)
 • wydrukowane potwierdzenie opłaty za dyplom (jeżeli dotyczy)
 • studia magisterskie -zostawiają również legitymację

UWAGA POŁOŻNICTWO II STOPNIA

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

Ogłoszenia stacjonarne

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Uwaga Położnictwo studia drugiego stopnia I ROK

Aktualizacja planu 26.10.2022. Aktualny plan dostępny jest w zakładce Plany zajęć.

Uwaga Położnictwo studia drugiego stopnia II ROK

W dniu 04.11.2022 roku o godz. 9.30 – 13.30 odbędzie się wykład z przedmiotu: Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej z dr M. Wojciechowską (odpracowanie z 14.10.2022).

Uwaga Położnictwo studia drugiego stopnia II ROK

W dniu 14.10.2022 roku zostają odwołane wykłady z przedmiotu: Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej z dr M. Wojciechowską. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

Uwaga Położnictwo I ROK

Kod dostępu do WYKŁADÓW ZDALNYCH Z FIZJOLOGII – h6z32m6

Uwaga Położnictwo I rok studia pierwszego stopnia

W dniu 05.10. 2022 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr K. Mak. Zajęcia odbędą się 12.10.2022 roku (godziny bez zmian).

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Uwaga Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia

  W dniu 19.05.2022 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu: Operacje położnicze i ginekologiczne z prof. S. Graczykiem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie. 

Uwaga Położnictwo I rok studia stacjonarne II stopnia

W dniu 10.06.2022 roku zostają odwołane ćwiczenia ze Statystyki medycznej i i Dydaktyki medycznej.

Zajęcia odbędą się 03.06.2021 roku wg. planu:

godz. 8.00 – 12.00 gr. 2 Dydaktyka medyczna

godz. 8.00 – 12.00 gr. 1 Statystyka medyczna

godz. 12.15 – 16.15 gr. 2 Statystyka medyczna.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
W dniu 04.05.2022 roku zostaje odwołany wykład z przedmiotu: Opieka neonatologiczna w warunkach szpitalnych i w środowisku domowym z lek. M. Suda – Całus. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 11.05.2022 o godz. 15.30 – 19.30.
W dniu 12.05.2022 o godz. 16.30 – 20.30 odbędą się ćwiczenia z Edukacji w praktyce zawodowej położnej w okresie menopauzalnym i senium dla gr. 2 z dr I. Galewską ( zamiast 19.05.2022).
W dniu 19.05.2022 roku o godz. 12.15 – 16.15 odbędą się ćwiczenia z Opieki neonatologicznej w warunkach szpitalnych i środowisku domowym dla gr. 2 z mgr L. Fursewicz- Dałek ( zamiast 12.05.2022). 

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 23.06.2022 roku o godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się egzamin ze Statystki medycznej z dr K. Deręgowskim. Miejsce egzaminu Collegium Medicum

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 28.02.2022. Korekta dotyczy godzin zajęć z Języka angielskiego w dniach 2 i 9.03.32022. Aktualny plan znajduje się w zakładce plany zajęć.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 17.02.2022. Aktualny plan znajduje się w zakładce plany zajęć.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 13.02.2022. Aktualny plan znajduje się w zakładce plany zajęć.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 W dniu 2 lutego 2022 roku o godz. 10 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego z mgr M. Khamari – forma zdalna.

 UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA   Informacja naukowa. Prowadzący: dr hab. n. o zdr.  Grażyna Bączyk 
3 godz.  wykładów, 10 godz. ćwiczeń:
25.01. wykład od 15.00 – 17.15

26.01 ćwiczenia od 8.00 – 12.00   

27.01. ćwiczenia  od 14.00 – 18.00  

UWAGA POŁOŻNICTWO II i III ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Od dnia 03 do 09.01.2022 roku wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO II i III ROK STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Od dnia 06.12 do 22.12.2021 roku wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 07.12.2021 roku o godz. 15.00 – 15.30 odbędzie się obowiązkowe Szkolenie biblioteczne na platformie Teams.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Została utworzona gr. 3 z Języka angielskiego. Prowadzący: mgr B. Gradowska .

Poniżej plan zajęć dla gr. 2 i gr. 3 :
gr. 2

8.00 – 10.15 ( 25.11, 07.12, 14.12,  04.01)10.30 – 12.45 ( 07.01, 26.01)
gr. 3

8.00 – 10.15 (  02.12, 16.12,  07.01, 26.01)15.00 – 17.15 (07.12, 14.12)

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Od dnia 26.11.2021 roku do odwołania wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Od dnia 22.11.2021 roku do odwołania wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO III ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ : W dniu 29.11.o godz. 15.30 – 17.45 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne z dr K. Gawłowicz w formie zdalnej (odpracowanie zajęć z 03.11.)

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 04.11.2021 (korekta dotyczy zajęć w dniu 19.11). Aktualny plan dostępny jest w zakładce : Plany zajęć

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 18.10.2021 ( korekta dotyczy zajęć z Języka angielskiego)

Podział na grupy językowe Położnictwo stacjonarne mgr

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W związku z koniecznością utworzenia kolejnej grupy ćwiczeniowej nastąpiła zmiana planu zajęć. Pierwsze zajęcia 07.10.2021

UWAGA 

Studenci stacjonarni 1 roku:

Położnictwo I rok studia drugiego stopnia stacjonarne

Plan zajęć z przedmiotu:

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych -10 godz. wykładów, 20 godz. ćw. – prowadzący dr n. farm. Marek Chuchracki

15.00 – 16.30 ( 2 godz. ) wykład

17.00 – 20.15 ( 4 godz. ) ćwiczenia

05.02, 11.02, 12.02, 18.02, 19.02

Położnictwo  III rok

Zaległe ćwiczenia z Technik położniczych i prowadzenia porodu z mgr J. Polak odbędą się wg. planu:

gr. 1 – 15.00 – 20.00 ( 6 godzin)

03.02, 09.02

gr. 1 – 10.00 – 14.00 ( 6 godzin)

11.02

gr. 2 –  15.00 – 20.00 ( 6 godzin)

17.02, 18.02, 19.02

grupa 1               

 1. 28617
 2. 28619
 3. 28622
 4. 28624
 5. 28627
 6. 28629
 7. 28631
 8. 27516                                        

grupa 2                                             

 1. 28615
 2. 28616
 3. 28620
 4. 25939
 5. 28621
 6. 28626
 7. 28634

Położnictwo I rok

W dniu 22.12.2020 r. o godz. 14.00 – 14.30 odbędzie się  wykład z Fizjologii z prof. J. Piątkiem.

Położnictwo III rok

W dniu 11.01.2021 roku o godz. 12.15 – 16.15 odbędą się wykłady z Radiologii z lek. A. Wilczak ( odpracowanie z 11.12.2020 ).

Położnictwo II rok studia pierwszego stopnia

Plan zajęć z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna: 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń (lek. M. Suda – Całus)

godz. 8.00 – 10.15 ( 3 godz. ) wykład

godz. 10.30 – 12.45 ( 3 godz. ) ćwiczenia

12.01, 13.01, 19.01, 26.01, 27.01

W zakładce zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa zostały umieszczone harmonogramy zajęć praktycznych dla położnictwa rok 1, 2 i 3

Położnictwo I rok studia drugiego stopnia stacjonarne

W związku z przeniesieniem zajęć praktycznych z semestru zimowego na semestr letni, będą w semestrze zimowym będą realizowane następujące dodatkowe przedmioty:

Statystyka medyczna – 5 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń ( dr Przemysław Kaczmarek )

godz. 8.00 – 12.00 ( 5 godz. ) wykład

03.12

godz. 8.00 – 12.00 ( 5 godz. ) ćwiczenia

17.12, 18.12

godz. 16.00 – 20.00 ( 5 godz. ) ćwiczenia

07.01

godz. 8.00 – 12.00 ( 5 godz. ) ćwiczenia

08.01, 15.01, 22.01

Operacje położnicze i ginekologiczne – 10 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń ( prof. Sławomir Graczyk)

godz. 16.30 – 20.30 ( 5 godz. ) wykład

18.12, 08.01

godz. 16.30 – 20.30 ( 5 godz. ) ćwiczenia

15.01, 22.01

Opieka neonatologiczna w warunkach szpitalnych i w środowisku domowym – 5 godz. wykładów,  (lek. Magdalena Suda – Całus) 20 godz. ćwiczeń (mgr Ludmiła Fursewicz – Dałek )

godz. 12.15 – 16.15 ( 5 godz. ) ćwiczenia

18.12, 08.01, 15.01, 22.01

godz. 8.00 – 9.30 ( 2 godz. ) wykład

07.01

godz. 8.00 – 10.15 ( 3 godz. ) wykład

21.01

Położnictwo III rok

W dniu 03.12.2020 roku zostają odwołane ćwiczenia z Ginekologii i opieki ginekologicznej z dr I. Galewską.  zajęcia zostaną odpracowane poprzez wydłużenie zajęć w dniu 26.11.2020  do godz. 20.15 i 10.12.2020 do godz. 19.30.

Położnictwo III rok

Dodatkowe przedmioty realizowane w semestrze zimowym :

Język migowy – 30 godz. ćw. ( mgr Marcin Suchodolski )

WTORKI

godz. 16.00 – 19.15 ( 4 godz.)

24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12, 12.01, 19.01

godz. 16.00 – 17.30 ( 2 godz.)

26.01

Anestezjologia i stany zagrożenia życia – 15 godz. wykładów, 15 godz. ćw.  ( dr Waldemar Iwańczuk)

ŚRODY

godz. 15.45 – 18.00 wykłady

godz. 18.15 – 20.30 ćwiczenia

25.11

godz. 15.00 – 17.15 wykłady

godz. 17.30 – 19.45 ćwiczenia

16.12, 13.01, 20.01

godz. 10.00 – 12.15 wykłady

godz. 12.30 – 14.45 ćwiczenia

27.01

Radiologia – 15 godz. wykładów ( lek. Aleksandra Wilczak)

PIĄTKI

godz. 11.00 – 15.00

20.11

godz. 12.15 – 16.15

11.12, 08.01

Prawo – 15 godz. wykładów (dr Krzysztof Gieburowski)

ŚRODA

15.00 – 19.00 ( 5 godz. )

27.01

CZWARTKI

16.00 – 20.00 ( 5 godz. )

03.12

15.00 – 19.00 ( 5 godz. )

 07.01

Położnictwo II rok

Korekta planu – dodano dodatkowe przedmioty realizowane w semestrze zimowym.

Plan dostępny w zakładce: Plany zajęć

Położnictwo I rok

Dodatkowe przedmioty realizowane w semestrze zimowym:

Mikrobiologia i parazytologia  – 30 godz. wykładów, 15 godz. ćw. ( dr Anita Balcerzak )

godz. 15.30 – 20.30 ( 6 godz.) wykładów

11.01, 14.01, 18.01, 21.01, 25.01

godz. 12.00 – 16.00 ( 5 godz.) ćwiczeń

08.01

godz. 10.00 – 14.00 ( 5 godz.) ćwiczeń

12.01, 19.01

Badanie fizykalne – 10 godz. wykładów ( dr Katarzyna Juszczak )

godz. 10.30 – 14.30 wykłady

11.01, 25.01

Zakażenia szpitalne – 15 godz. ćwiczenia( dr Kamila Gawłowicz)

godz. 8.00 – 10.15 ( 3 godz.)

18.11, 25.11, 02.12, 16.12

godz. 13.00 – 15.15 ( 3 godz.)

30.11

Położnictwo I rok studia pierwszego stopnia

W dniu 04.11.2020 roku zostają odwołane ćwiczenia z Etyki zawodu położnej z mgr M. E. Paluch. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  od dnia 19.04.2021 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane terenie uczelni  będą realizowane na terenie Uczelni(dotyczy zajęć wcześniej zaplanowanych na terenie uczeni tj. ćwiczeń w pracowniach i laboratoriach, z wyjątkiem zajęć dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek 

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek 

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 02.04.2021 będzie nieczynny

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku do dnia 9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

 W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach 30.03.21, 31.03.21, 08.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane terenie uczelni będą realizowane w formie zdalnej.

UWAGA!!!

Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

UWAGA studenci I roku !!!

Zajęcia z Panią mgr B. Gradowską odwołane do 8.12.2020

UWAGA!!!

Uwaga

W związku z Zarządzeniem Rektora dziekanat jest czynny do godziny 13.30

Kontakt z dziekanatem kierunków:

Położnictwo I stopnia: Ilona Staszak email: i.staszak@akademia.kalisz.pl      tel. 062 76 79 603,  pok. 119

Położnictwo II stopnia:  mgr Klaudia Węcek email: k.wecek@akademia.kalisz.pl     tel. 062 76 79 603,  pok. 119

Położnictwo I rok studia pierwszego stopnia

W dniach:

GR 2 ( 02.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 21.12 )

GR 1 ( 27.10, 05.11, 19.11, 26.11, 03.12, 17.12 )

ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej z mgr J. Polak będą realizowane zgodnie z planem zajęć online.

Uwaga Położnictwo III rok

W dniach 23.10 i 29.10 dla gr. 1 oraz 26.10 i 30.10 dla gr. 2 ćwiczenia z Technik położniczych i prowadzenia porodu z mgr J. Polak odbywać się będą zgodni

Uwaga Położnictwo II rok

W dniach 22.10 i 29.10 zostają odwołane ćwiczenia z Podstaw ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem.

W dniach 22.10, 28.10, 29.10 ćwiczenia z Technik położniczych i prowadzenia porodu z mgr J. Polak odbywać się będą zgodnie z planem zajęć online.

Uwaga Położnictwo I rok studia pierwszego stopnia

W dniu 20.10.2020 roku zostają odwołane zajęcia z Języka angielskiego.

Korekta planu w zakładce Plany zajęć.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STAOPNIA STACJONARNE

Nastąpiła zmiana prowadzącego zajęcia z przedmiotu Język angielski.

Uwaga Położnictwo I, II i III rok

W związku z wprowadzeniem  od dnia 12 października 2020 roku obowiązku realizacji wszystkich zajęć  dydaktycznych  w trybie online, od dnia 12 października zostają odwołane ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej orac Technik położniczych i prowadzenia porodu. 

Ogłoszenia niestacjonarne

ROK AKADEMICKI 2022/2023

W dniu 06.10.2022 roku o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych. Spotkanie odbędzie się na PLATFORMIE TEAMS. Kod do spotkania: fnkg0ev

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Pierwsza część egzaminu dyplomowego ( egzamin teoretyczny – test) odbędzie się 17.09.2022 roku o godz. 15.00. 

Egzamin praktyczny odbędzie się 18.09.2022 roku o godz. 8.00.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 25.06.2022 roku o godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się egzamin ze Statystki medycznej z dr K. Deręgowskim. Miejsce egzaminu Collegium Medicum

Ostateczna wersja grup językowych położnictwo mgr nst 1 rok do godziny 15.00.

POŁOŻNICTWO MGR NIESTACJONARNE ROK 1

Informujemy, iż została rozwiązana gr.6 językowa . w/z tabela z podziałem na inne grupy.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 12 lutego 2022 roku o godz. 10 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego z mgr M. Khamari – forma zdalna.

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA   Informacja naukowa. Prowadzący: dr hab. n. o zdr. Grażyna Bączyk
10 godz. wykładów, 10 godzin ćwiczeń:
21.01. wykład od 15.30 – 19.30
22.01. ćwiczenia od 12.15.- 16.15

28.01. ćwiczenia od 15.30 – 19.30 
29.01. wykład od 8.00 – 12.00 

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

W dniu 08.01.2022 roku o godz. 8.00 – 9.30 odbędzie się wykład z Dietetyki z dr E. Konieczną (odpracowanie z 07.11.2021).

UWAGA POŁOŻNICTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Od dnia 26.11.2021 roku do odwołania wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ:

ZJAZD 8 (19.12)

ZJAZD 9 (08.01)

ZJAZD 12 (29.01)

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Od dnia 26.11.2021 roku do odwołania wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Od dnia 19.11.2021 roku wszystkie ćwiczenia zaplanowane na terenie Uczelni będą realizowane online (nie dotyczy zajęć praktycznych).

W dniach 19/20/21.11.2021 zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu: Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych z dr M. Chuchrackim. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przedmioty do wyboru:

Onkologia ginekologiczna

Stany naglące w położnictwie i ginekologii

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE – KOREKTA PLANU

Zamiast wykładów z Etyki zawodu położnej z mgr M. Paluch w dniu w 22.10.2021 roku odbędą się wykłady z Zakażeń szpitalnych z dr K. Gawłowicz.

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE – KOREKTA PLANU

Zamiast wykładów z Prawa medycznego z dr K. Gieburowskim w dniu 09.10.2021 roku odbędą się wykłady z Socjologii z mgr A. Staniszewskim.

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Korekta planu :

Zjazd I (  20.02)

Zjazd V (  27.03)

Plany po korekcie dostępne są w zakładce Plany zajęć.

POŁOŻNICTWO  MAGISTERSKIE  ROK  II NIESTACJONARNE

Informuję iż uległ korekcie plan zajęć (zjazd 1)  na dzień 21.02.2021 roku.

Zostały odwołane zajęcia z Panią Izą Miłek (Poradnictwo laktacyjne)

Zajęcia zostały przeniesione na dzień 29.05

Na dzień  21.02 (niedziela) przeniesiono z dnia 06.03.2021 roku, ćwiczenia
dla gr 2 z dr Gawłowicz Zarządzanie w Położnictwie, które odbędą się od godz. 12.30  do  14.45

Korekta planu :

Zjazd XI (  16.01)

Zjazd XII (  22, 23, 24.01)

Plany po korekcie dostępne są w zakładce Plany zajęć.

UWAGA

Uwaga Położnictwo I rok studia drugiego stopnia

Korekta planu :

Zjazd VIII (  12.12)

Zjazd IX (  18, 19, 20.12)

Zjazd XII (  24.01)

Położnictwo I rok studia drugiego stopnia

W związku z przeniesieniem zajęć praktycznych z semestru zimowego na semestr letni, w semestrze zimowym będą realizowane następujące dodatkowe przedmioty:

Statystyka medyczna – 5 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń ( dr Przemysław Kaczmarek )

Techniki endoskopowe w ginekologii  położnictwie – 10 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń ( prof. Maciej Wilczak ) – przedmiot został już zaplanowany

Opieka neonatologiczna w warunkach szpitalnych i w środowisku domowym – 5 godz. wykładów,  (lek. Magdalena Suda – Całus) 20 godz. ćwiczeń (mgr Ludmiła Fursewicz – Dałek )

W związku z powyższym w dniu 28.11 i 29.11 odbędzie się dodatkowy zjazd:

28.11. 2020

godz. 8.00 – 12.00 ( 5 godz. ) Intensywny nadzór położniczy gr. 2 ( odpracowanie z 22.11.2020)

godz. 12.30 – 16.30 ( 5 godz.) wykład Statystyka medyczna

29.11. 2020

godz. 12.30 – 17.15 ( 6 godz.)  ćwiczenia  Statystyka medyczna

Uwaga Położnictwo I rok studia drugiego stopnia

Korekta planu :

Zjazd VI ( 22.11 )

Zjazd VIII( 11.12, 12.12)

Uwaga Położnictwo pomostowe

Korekta planu :

Zjazd VI ( 22.11 )

Zjazd VII( 05.12 )

Plany po korekcie dostępne są w zakładce Plany zajęć.

Uwaga Położnictwo pomostowe

Korekta planu :

Zjazd IV ( 06 i 08.11 )

Zjazd VII( 04.12 )

Plany po korekcie dostępne są w zakładce Plany zajęć