• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

STUDENT ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ORAZ  PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ  POWINIEN POSIADAĆ:

 1. Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B.
 2. Aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC.
 3. Dzienniczek umiejętności praktycznych, 
 4. Czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI DLA STUDENTÓW, KTÓRZY SAMODZIELNIE DOKONUJĄ WYBORU MIEJSCA PRAKTYK:

 1. Wybierz zakład pracy, uzyskaj zgodę na odbycie praktyki (na pobranym powyżej wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki).
 2. Złóż wniosek ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej do pok.110, p. Sylwia Minta.
 3. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z Uczelni.
 4. Dostarcz skierowanie i porozumienie do pracodawcy.
 5. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię
 6. Po zakończeniu praktyki złóż uzupełniony dziennik praktyk do Uczelnianego Opiekuna praktyk – dr Jadwigii Rzempowskiej (pielęgniarstwo licencjat), dr Violetty Jachimowicz (pielęgniarstwo drugiego stopnia), nie później niż do końca semestru!

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów,
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • proponowaną ocenę;
 • ostateczną ocenę wystawia Uczelniany Opiekun praktyk. 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ

ROK AKADEMICKI 2023/2024

semestr letni

PIELĘGNIARSTWO ROK 1

PIELĘGNIARSTWO ROK 1 7 S.

PIELĘGNIARSTWO ROK 2

PIELĘGNIARSTWO ROK 2 7 S.

PIELĘGNIARSTWO ROK 3

PIELĘGNIARSTWO ROK 3 7 S.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 1 STACJ.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 1 OKOŁOWEEK.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

semestr zimowy

PIELĘGNIARSTWO ROK 2

PIELĘGNIARSTWO ROK 2 7 SEM.

PIELĘGNIARSTWO ROK 3 6 SEM.

PIELĘGNIARSTWO ROK 3 7 SEM

PIELĘGNIARSTWO ROK 4 7 SEM.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 1, TRYB STACJONARNY

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 1, TRYB NIESTACJONARNY

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2