• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

KOSMETOLOGIA PIERWSZEGO STOPNIA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin praktyk zawodowych-

2. Wniosek zgłoszenia na praktyki –

4.Programy praktyk: 

Program praktyk II semestr

Program praktyk IV semestr

Program praktyk VI  semestr – 

Czas trwania, termin i miejsce realizacji praktyk:

Praktyka zawodowa  jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze II.

Czas trwania: 180 godzin

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne zapewniające realizację programu praktyk w danym semestrze

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze IV.

Czas trwania:  180 godzin

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne zapewniające realizację programu praktyk w danym semestrze

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze VI.

Czas trwania: 600 godzin

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne zapewniające realizację programu praktyk w danym semestrze

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

 1. aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B)
 2. aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC.
 3. obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, 
 4. dziennik praktyk, 
 5. czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

 PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

 1. Wybierz zakład pracy, uzyskaj zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki
 2. Złóż  wniosek ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej w terminie do 31.05.2024 r. – rok 1 i 2, do 30.03.2024 r.  – rok 3 do pok. 110, p. Sylwia Minta
 3. Osoby, które nie złożą w/ w dokumentów w podanym terminie nie zostaną dopuszczone do odbycia praktyki zawodowej.
 4.  Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z Uczelni (P. Sylwia Minta p.110)
 5.  Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy
 6. Zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 7. Po dopełnieniu tych formalności możesz  odebrać dzienniczek praktyk i rozpocząć praktykę

Po odbiorze dzienniczka praktyk należy:

 • zapoznać się i podpisać pod regulaminem praktyki zawodowej (data, podpis)
 • podpisać dzienniczek imieniem i nazwiskiem, nr. albumu i trybem studiów.
 • Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk

Dzienniczek praktyk wypełniany jest przez studenta  podczas trwania praktyki zawodowej
( daty wykonania danych czynności oraz ocena i podpis Zakładowego Opiekuna praktyk).

W ostatnim dniu praktyki zawodowej należy uzupełnić ostatnią kartę z danego roku praktyk
 ( dane Zakładu, w którym odbywała się praktyka, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz nr. skierowania na praktykę) wraz z opinią zakładowego opiekuna praktyk oraz sugerowaną oceną i podpisem.

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk do Uczelnianego Opiekuna praktyk – mgr Roksany Matury, nie później niż do 7 października

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki
 • proponowaną ocenę wraz z opinią
 • ostateczną ocenę wystawia Uczelniany Opiekun praktyk

KOSMETOLOGIA DRUGIEGO STOPNIA

Dokumenty do pobrania

UWAGA!

KOSMETOLOGIA DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

Termin składania wniosków ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej mija 30.11.2023 r. Warunkiem otrzymania skierowania i porozumienia jest ważne badanie sanitarno – epidemiologiczne oraz opłacone ubezpieczenie OC i NNW w roku akademickim 2023/24.