• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

ROK AKADEMICKI 2023/2024

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIATRYB STACJONARNY SEMESTR ZIMOWY

1 rok podział na grupy:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIATRYB NIESTACJONARNY SEMESTR ZIMOWY

1 rok podział na grupy:

STUDIA II STOPNIA 1 ROK STACJONARNY PODZIAL NA 2 GRUPY:

SEMESTR LETNI

07.04.2024 – Dzień Rektorskim, zajęcia do odrobienia w uzgodnieniu z prowadzącym

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

ROK I

ROK II

ROK III

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE

ROK I

NIESTACJONARNE

ROK I

ROK II

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIATRYB STACJONARNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

ROK II

ROK III

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNE
NIESTACJONARNE

ROK I

ROK II