• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ OTRZYMANIA DYPLOMU

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

UBEZPIECZENIE NNW/OC

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

WYNOSI 70 ZŁ

OBOWIĄZKOWE I PŁATNE

ODLICZONĄ GOTÓWKĄ (JEŚLI MOŻNA PROSIĆ)

W DZIEKANACIE POKÓJ 121

ZAPRASZAMY

Uwaga korekta w planie

wykład z przedmiotu Rentgenodiagnostyka (lek. S. Nykiel) przełożony z 29.10 i 10.11 na 10.01 i 17.01.2022.

Ogłoszenia ogólne

Zaliczenie stacjonarnie w Collegium Medicum:Elektroradiologia ANATOMIA wykłady EGZAMIN – 17.09.2021 (piątek) godz. 10.00.

UWAGA!

ER I ROK STUDIA STACJONARNE

DNIA 17.09 O GODZ. 9.00

ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN POPRAWKOWY

Z PRZEDMIOTU ANATOMIA 

Z PANEM LEK. M. PIETRZYKIEM.

 UWAGA

Przy odbiorze dyplomu składają Państwo  w dziekanacie:

  • wypełnioną kartę zobowiązań studenta (obiegówka)
  • wydrukowane potwierdzenie opłaty za dyplom

 Uwaga elektroradiologia do dnia 22.07.2021 proszę o zwrot lub wymianę dawkomierzy (zielonych)

UWAGA Elektroradiologia I rok  W dniu 21.06.2021 o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem ( egzamin na terenie Uczelni).

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

UWAGA STUDENCI III ROK

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

REZONANS MAGNETYCZNY

Z PANIĄ MGR S. KUBICKĄ. Uwaga!!! dnia 27.04.2021 dziekanat czynny do godz. 11.30 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  od dnia 19.04.2021 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane terenie uczelni  będą realizowane na terenie Uczelni(dotyczy zajęć wcześniej zaplanowanych na terenie uczeni tj. ćwiczeń w pracowniach i laboratoriach, z wyjątkiem zajęć dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek 

UWAGA STUDENCI III ROK

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

DIAGNOSTYKA ELEKTROMEDYCZNA EKG

Z PANIĄ MGR J. SOIŃSKĄ.

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 02.04.2021 będzie nieczynny

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku do dnia 9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

 W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach 30.03.21, 31.03.21, 08.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane terenie uczelni będą realizowane w formie zdalnej.

UWAGA!!!

Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

UWAGA STUDENCI 

ELEKTRORADIOLOGIA I ROK

ZOSTAŁY DOPLANOWANE ZAJĘCIA

 Z PRZEDMIOTU POLITYKA SPOŁECZNA

 I  ZDROWOTNA

ELEKTRORADIOLOGIA I ROK

ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU

PIERWSZA POMOC BĘDĄ 

ODBYWAĆ SIĘ NA UCZELNI.

UWAGA STUDENCI III ROK!

Zaliczenie poprawkowe

Elektroradiologia  III rok studia ST i NST 

z przedmiotu Psychologia

z Panią dr J. Raubo 18.02.2021 r.  godz.17.00

Uwaga studenci I roku

UWAGA STUDENCI!

ER I ROK

ZAJĘCIA Z PANIĄ DR M. KOWALCZYK

DNIA 16.12.2020 ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

UWAGA STUDENCI I i III ROK
STUDIA STACJONARNE
ZOSTAŁY DOPLANOWANE PRZEDMIOTY
I ROK – OCHRONA RADIOLOGICZNA
III ROK – NAUKA ZAWODU W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII ORAZ PLANOWANIE LECZENIA W RADIOTERAPII
(W PLANIE PRZEDMIOTY ZAZNACZONE NA NIEBIESKO)

obrona 10.11. ER pwsz

UWAGA I ROK !!!!!!!!!!!!!

Link do ubezpieczenia ONLINE

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA

DZIEKANAT KONTAKT:

mgr Klaudia Węcek email: k.wecek@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.wecek@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 603

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA

DZIEKANAT KONTAKT:

mgr Klaudia Węcek email: k.wecek@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.wecek@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 603

Szanowni Państwo,

w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez naszą uczelnię partnerską – Klapeida State University of Applied Sciences na Litwie.
Spotkanie będzie poświęcone promocji programu Erasmus+ oraz zachęceniu studentów do wyjazdu do tej uczelni na studia. Podczas spotkania zostaną przybliżone szczegółowe informacje na temat uczelni oraz informacje na temat programu.
Webinarium odbędzie się  28 września o godzinie 14:00 na platformie Zoom.

Informacje do logowania:
platforma zoom
meeting ID – 752 8307 6282,
hasło – KVK .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej:

tel. 62 76 79 566
email: zagranica@pwsz.kalisz.pl

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

OGŁOSZENIE DYPLOMOWY pwsz

Wniosek do Dziekana egzamin dyplomowy w trybie zdalnym pwsz

Ogłoszenia stacjonarne

STUDENCI WNOZ

W dniach 18.12 i 22.12 dziekanat kierunków pielęgniarstwo ,

położnictwo mgr, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

elektroradiologia, studia podyplomowe będzie nieczynny.

W pozostałe dni czynny bez zmian od 10.00-14.00 (oprócz pn).

UWAGA STUDENCI III ROK

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KOREKTA W PLANIE dnia 08.06.21!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

ZAJĘCIA Z DIAGNOSTYKI ELEKTROMED.

W NEUROLOGII (WYKŁADY)

Z PANEM DR A. TARASIEWICZEM.

UWAGA STUDENCI III ROK

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

REZONANS MAGNETYCZNY

Z PANIĄ MGR S. KUBICKĄ.

UWAGA STUDENCI !!!

Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Od dnia 18.02 (czwartek) do 24.02 (środa)

odbywać się będą zapisy do grup

wychowania fizycznego

poprzez platformę Microsoft TEAMS.

Dni i godziny zajęć z WF przedstawiono

na poniższym planie.

Każdy student ma obowiązek zapisać  się

do jednej  wybranej grupy z planu, np.: WF s. letni – poniedziałek 8:00.

UWAGA STUDENCI III ROK!

Zaliczenie poprawkowe

Elektroradiologia  III rok studia ST i NST 

z przedmiotu Psychologia

z Panią dr J. Raubo 18.02.2021 r.  godz.17.00

UWAGA STUDENCI I ROK!

KOREKTA W PLANIE.

KOREKTA GODZINY

DNIA 07.01.2021 ĆWICZEŃ

BIOCHEMIA Z PANEM

DR M. CHUCHRACKIM.

UWAGA STUDENCI I ROK!

ZOSTAŁ DOPLANOWANY

PRZEDMIOT WYCHOWANIE

FIZYCZNE Z PANEM MGR

ZBYSZKO ZIMOCHEM.

UWAGA STUDENCI III ROK!

DOPLANOWANY ZOSTAŁ PRZEDMIOT

OGÓLNOUCZELNIANY

Z PANIĄ PROF. E. ZIÓŁKOWSKĄ.

UWAGA STUDENCI III ROK!

KOREKTA W PLANIE

PRZEDMIOTU PLANOWANIE LECZENIA

W RADIOTERAPII.

UWAGA STUDENCI I ROK!

KOREKTA W PLANIE

ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU OCHRONA

RADIOLOGICZNA Z PANIĄ DR M. KOWALCZYK 

PRZENIESIONE Z 26.11 NA 07.12.2020

GODZ. 13.15-15.30.

UWAGA STUDENCI I ROK!

KOREKTA W PLANIE

WYKŁAD Z MGR B. BIELANEM 

PRZENIESIONY Z 17.11 NA 18.12.2020.

UWAGA KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANY ZOSTAŁ

PRZEDMIOT REZONANS MAGNETYCZNY

W DNIACH 26.10, 27.10, 29.10

UWAGA!

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA TERENIE SZPITALA

ZOSTAJĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA WYKŁADY I ĆWICZENIA

SĄ PROWADZONE W FORMIE ONLINE.

Elektroradiologia I rok pwsz

Zasady wyboru promotorów prac licencjackich_ST pwsz

UWAGA STAUDENCI!

REKTOR ZARZĄDZA GODZINY REKTORSKIE

DNIA 19.10.2020  OD 11.45-15.00.

UWAGA!

ELEKTRORADIOLOGIA III ROK

ZAJĘCIA Z PANIĄ LEK. G. BOREJ-NOWICKĄ

W DNIACH OD 14.10.2020 DO 18.10.2020

ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Ogłoszenia niestacjonarne

UWAGA ELEKTRORADIOLOGIA I ROK NST

W dniu 26.11.2022 roku zostają odwołane ćwiczenia z Genetyki z prof. Kowalczykiem. 

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie. 

W związku z powyższym w dniu 26.11.2022 roku odbędzie się Szkolenie biblioteczne:

gr. 1 godz. 9.00 – 9.20

gr. 2 godz. 9.20 – 9.40

Miejsce szkolenia: Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szkolenie obowiązkowe!

UWAGA STUDENCI III ROK

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

DIAGNOSTYKA ELEKTROMEDYCZNA EKG

Z PANIĄ MGR J. SOIŃSKĄ.

UWAGA STUDENCI!

KOREKTA W PLANIE PRZEDMIOTU

PLANOWANIE LECZENIA W RADIOTERAPII

Z PANEM PROF.  D. KOWALCZYKIEM ORAZ 

DOPLANOWANY ZOSTAŁ PRZEDMIOT

OGÓLNOUCZELNIANY

Z PANIĄ PROF. E. ZIÓŁKOWSKĄ.

UWAGA KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANE ZOSTAŁY

PRZEDMIOTY OD ZJAZDU VI

NAUKA ZAWODU

W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII WYK, ĆW

PLANOWANIE LECZENIA W RADIOTERAPII WYK, ĆW

UWAGA KOREKTA W PLANIE!

DOPLANOWANY ZOSTAŁ

PRZEDMIOT REZONANS MAGNETYCZNY

W DNIACH 24.10, 25.10.

UWAGA!

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA TERENIE SZPITALA

ZOSTAJĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA WYKŁADY I ĆWICZENIA

SĄ PROWADZONE W FORMIE ONLINE.

Zasady wyboru promotorów prac licencjackich_NST pwsz

UWAGA STAUDENCI!

REKTOR ZARZĄDZA GODZINY REKTORSKIE

DNIA 19.10.2020  OD 11.45-15.00.

UWAGA!

ELEKTRORADIOLOGIA III ROK

ZAJĘCIA Z PANIĄ LEK. G. BOREJ-NOWICKĄ

W DNIACH OD 14.10.2020 DO 18.10.2020

ZOSTAJĄ ODWOŁANE.