• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

INFORMUJEMY, ŻE OBRONY ZAPLANOWANE NA 8 LIPCA BR. ZOSTAJĄ ODWOŁANE

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład z przedmiotu kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna z mgr T. Skrzypczyńskim z dnia 7.06 zostaje przełożony na 26.05 w godzinach 9:00-13:00 (ONLINE)

DIETETYKA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że od m-ca października 2024 roku jak co roku istnieje możliwość dla studiujących kierunki medyczne szkolenia w masażu trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepszych – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych w ciągu tygodnia w Kaliszu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

j.lewandowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Cały cykl szkolenia jest całkowicie bezpłatny!

DIETETYKA II ROK SEMESTR III STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

Zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu żywienie w cukrzycy z prof. M. Bronkowską, Ćwiczenia odbędą się w dniu 7.06 i 21.06 w godzinach 10:00-17:30 (Kaszubska 13)

UWAGA

W związku z Ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz Zarządzeniem Rektora Zarządzenia Rektora Nr 0300.37.I.2024, informujemy, że studenci odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne mają obowiązek przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku studentów posiadających obywatelstwo innego państwa dokumenty wskazane w &1 w/w Zarządzenia Rektora.

Informacje należy przedłożyć do Dziekanatu  Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2024

Brak w/w dokumentu będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych.

DIETETYKA II ROK STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu żywienie w cukrzycy. Wykłady poprowadzi prof. M. Bronkowska w następujących terminach: 16.03 – 12:15-15:15; 17.03 – 14:00-15:15; 24.03 – 14:00-16:15 (wykłady odbędą się ONLINE).

Informacja o terminach ćwiczeń zostanie podana w najbliższych dniach

DIETETYKA II ROK STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu jakość i bezpieczeństwo żywności dla gr 1 z dr J. Kowarą z dnia 15.03 zostają przełożone na 8.03 w tych samych godzinach

DIETETYKA

W związku ze Świętem Uniwersytetu Kaliskiego, w dniu 15.03.2024 r. ogłasza się Dzień Rektorski (zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.19.I.2024 Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 13.02.2024r.) Zajęcia zaplanowane w tym dniu odbędą się w innych terminach

DIETETYKA MAGISTERSKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 22.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

DIETETYKA MAGISTERSKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna i rozwojowa z dr J. Raubo (MS TEAMS)

DIETETYKA I ROK II SEMESTR STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu Epigenetyka – dr M. Hołysz.

16.12 – 8:00-12:00 ONLINE

19.01 – 15:30-19:30 ONLINE

20.01 – 10:00-14:00 ONLINE

21.01 – 10:00-18:00 STACJONARNIE KALISZ

DIETETYKA I ROK STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

W dniu 3.12 zostają odwołane zajęcia z przedmiotu promocja zdrowia z lek. med. A. Wilczak. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.01 w godzinach 16:30-19:30 (Kaszubska 13)

DIETETYKA I ROK II SEMESTR STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu epigenetyka. Wykłady poprowadzi dr M. Hołysz w następujących terminach: 2.12 – 8:00-12:00 i 3.12 – 8:00-12:00 ZDALNIE

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów. Dotyczy zajęć z przedmiotu genetyka z elementami nutrigenomiki. Zajęcia poprowadzi prof. D. Kowalczyk (dotyczy zjazdów VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

UWAGA STUDENCI DIETETYKI – STUDIÓW II STOPNIA – INFORMACJE DOTYCZĄCE PARKOWANIA PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU ZOSTAŁY PRZESŁANE STAROSTOM GRUP

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – dotyczy zjazdów VI, VII, VIII, XII

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planów, dotyczy zjazdu V i VI

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – dotyczy zjazdu V, VIII, IX, X, XII. Dotyczy zajęć z przedmiotu język angielski, zajęcia poprowadzi mgr M. Poniatowska

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planów, dotyczy zjazdu 7,8,10,12 – podział na dwie grupy z przedmiotów produkcja potraw i towaroznawstwo żywności i przechowalnictwo żywności

DIETETYKA I ROK II SEMESTR STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – dotyczy lektoratu z języka angielskiego. Zajęcia poprowadzi mgr B. Gradowska. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 5.11 w godzinach 14:00-17:00 wyjątkowo w formie ZDALNEJ. Aktualizacja terminów w planie zajęć

DIETETYKA – I ROK – STUDIA NIESTACJONARNE – SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie biblioteczne na platformie TEAMS odbędzie się 5.11.2023 – niedziela o godz. 9.15.

DIETETYKA I ROK II SEMESTR STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

Wszystkie zajęcia z przedmiotu epigenetyka z prof. G. Przybylskim zostają odwołane. Informacja o nowym prowadzącym oraz terminach zajęć zostanie podana w najbliższym czasie

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wszystkie zajęcia z przedmiotu Genetyka z elementami nutrigenomiki z prof. G. Przybylskim zostają odwołane. Informacja o nowym prowadzącym oraz terminach zajęć zostanie podana w najbliższym czasie

DIETETYKA I ROK II SEMESTR STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

W dniu 20.10 wykład z przedmiotu epigenetyka z prof. G. Przybylskim zostaje odwołany

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI ZMIANA NR SALI!!! Ćwiczenia z przedmiotów prowadzonych przez: prof W. Żukiewicz – Sobczak, dr A. Balcerzak, dr Z. Chęcińską – Maciejewską , dr M. Jaskułę, mgr E. Wawrzyńczak, mgr I. Kulińską – Badio wcześniej planowane w budynku Collegium Medicum odbywały się będą na ul. Poznańskiej 201-205 w budynku Collegium Oecologicum w sali nr 205

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład z przedmiotu socjologia ogólna z socjologią zdrowia z mgr A. Staniszewskim z dnia 14.10 zostaje przełożony na 29.10 w godzinach 17:45-20:45

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU JEST OGŁOSZONY DNIEM REKTORSKIM. W TYM DNIU NIE BĘDZIE ZAJĘĆ

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu chemia medyczna z elementami chemii ogólnej z dr J. Kowarą odbywały się będą na w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Ćwiczenia z przedmiotów prowadzonych przez: prof W. Żukiewicz – Sobczak, dr A. Balcerzak, dr Z. Chęcińską – Maciejewską , dr M. Jaskułę, mgr E. Wawrzyńczak, mgr I. Kulińską – Badio wcześniej planowane w budynku Collegium Medicum odbywały się będą na ul. Poznańskiej 201-205 w budynku Collegium Oecologicum w sali nr 200

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Ćwiczenia z przedmiotów prowadzonych przez: dr Z. Chęcińską – Maciejewską , dr E. Konieczną wcześniej planowane w budynku Collegium Medicum odbywały się będą na ul. Poznańskiej 201-205 w budynku Collegium Oecologicum w sali nr 207

DIETETYKA I ROK STUDIA MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

W dniu 8.10 w godzinach 8:00-12:00 odbędzie się wykład z przedmiotu promocja zdrowia z lek A. Wilczak – ONLINE. Pozostałe plany zostaną zamieszczone w najbliższym czasie

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 7.10 wykład z przedmiotu psychologia ogólna i rozwojowa z dr J. Raubo zostaje odwołany

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ OTRZYMANIA DYPLOMU

DIETETYKA I ROK STUDIA II STOPNIA

DIETETYKA I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Błąd w planie – dotyczy wykładu z przedmiotu Immunologia z prof D. Kowalczykiem. Dotyczy terminu 12.03 – powinno być 10.03.

Zajęcia z przedmiotu komunikacja interpersonalna z dr J. Raubo z dnia 11 i 12.03 zostają odwołane

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot ogólnouczelniany

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.01 wykład z przedmiotu genetyka z elementami nutrigenomiki z prof. D. Kowalczykiem odbędzie się od godziny 16:15

W dniu 21.01 ćwiczenia z przedmiotu genetyka z elementami nutrigenomiki z prof. D. Kowalczykiem odbędą się od 13:45-16:45

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.01 w godzinach 8.00-10.15 i 17.15-18.45 odbędzie się zaległy wykład ogólnouczelniany – biologiczne i poznawcze aspekty starzenia się człowieka z lek. W. Pałysem (MS TEAMS)

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu podstawy biofizyki dla gr 3 z dnia 14.01 zostają przełożone na 15.01 w godzinach 10:30-12:45

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 11:00-13:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia ogólna i rozwojowa z dr J. Raubo (MS TEAMS)

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu analiza i ocena jakości żywności oraz mikrobiologia ogólna i żywności odbywały się będą w jednej grupie, następująco:

10:00-12:15 – analiza i ocena jakości żywności

12:30-14:45 – mikrobiologia ogólna i żywności

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 4.12 zajęcia z przedmiotu psychologia ogólna i rozwojowa z dr J. Raubo zostają odwołane

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 27.11 wykład z przedmiotu fizjologia człowieka z dr M. Bernatek odbędzie się w godzinach 16:00-20:00

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu towaroznawstwo żywności z dr hab L. Kralą z dnia 27.01 zostają przełożone na 20.01 w tych samych godzinach

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna i biochemia ogólna i żywności z dr A. Balcerzak z dnia 6.11 zostają przełożone na 19.11 następująco: 12:15-13:45 diagnostyka laboratoryjna; 14:00-15:30 biochemia ogólna i żywności

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu, dotyczy zajęć z prof. W. Żukiewicz – Sobczak

Zajęcia z dnia piątek 26.01.18.50-20.30 podstawy dietetyki, przełożone na piątek 2.12 14.25- 15.55

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu, dotyczy zajęć z prof. W. Żukiewicz – Sobczak

Zajęcia z dnia sobota 19.11 8.00-10.15 Higiena toksykologia i bezpieczeństwo przełożone na piątek 4.11. 14.30-16.45

Zajęcia w piątek 4.11. Epidemiologia żywieniowa z 17.15-20.30  ten sam dzień na godzinę od 16.50-20.05, 

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu, dotyczy zajęć z prof. W. Żukiewicz – Sobczak

Zajęcia z dnia sobota 5.11. Żywność funkcjonalna 8.00-10.15 oraz Żywienie w sporcie 10.20-11.50 przełożone na piątek 28.10 od 14.30 -16.45 Żywność funkcjonalna, 17.00- 18.30 Żywienie w sporcie.

Zajęcia z sobota 17.12. 8.00-9.30 żywienie w sporcie na piątek 18.11 na godz. 18.30 – 20.00

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu, dotyczy zajęć z prof W. Żukiewicz -Sobczak:

Zajęcia z dnia 26.01 16.20- 17.50 higiena, toksykologia i bezpieczeństwo przełożone na piątek 2.12 9.30-11.00; ćwiczenia z epidemiologii żywieniowej z 26.01 8.00-11.45  przełożone na czwartek 26.01  godz. 12.00- 18.00

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu, dotyczy zajęć z prof W. Żukiewicz – Sobczak

26.01 13.00- 14.30 żywienie w sporcie przełożone na 2.12. 11.05- 12.35 

26.01 14.45-16.15 żywność funkcjonalna i dietetyczna przełożone na 2.12. 12.40- 14.10

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

AKTUALIZACJA PLANU!!! Dotyczy podziału na 3 grupy ćwiczeniowe z przedmioty podstawy biofizyki

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot ogólnouczelniany. Aktualizacja w planie zajęć.

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana prowadzącego. Zajęcia z przedmiotu towaroznawstwo żywności poprowadzi dr hab L. Krala. Aktualizacja planu zajęć zostanie podana w najbliższych dniach

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.10 zostaną odpracowane wykłady (z dnia 3.10) z dr A. Balcerzak. Następująco: 8:00-9:30 parazytologia, 9:45-12:00 biochemia ogólna i żywności

UBEZPIECZENIE NNW/OC

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

WYNOSI 70 ZŁ

OBOWIĄZKOWE I PŁATNE

ODLICZONĄ GOTÓWKĄ (JEŚLI MOŻNA PROSIĆ)

W DZIEKANACIE POKÓJ 119

ZAPRASZAMY

W dniu 3.10 wykłady z dr A. Balcerzak zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA II ROK  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.09 w godzinach 15:30-16:30 odbędą się poprawki z przedmiotu instytucje pozarządowe z dr I. Michniewicz

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18 września 2022 r, godz. 17:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (MS Teams)

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu biochemia ogólna i żywności z dr hab. K. Domaszewską.

W dniu 24.06 o godzinie 14:15 odbędzie się poprawa ćwiczeń (II termin) z przedmiotu biochemia ogólna i żywności z dr hab. K. Domaszewską

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr A. Czepik (Kaszubska 13)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu chemia żywności z dr hab. G. Mielcarzem (MS TEAMS)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z przedmiotu Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r, godz. 17:00 (MS TEAMS)

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności z dr S. Lachowicz – Wiśniewską z dnia 22.04 zostają przełożone na 5.05 w godzinach 9:45-13:30

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu edukacja zdrowotna z dr W. Grzelakiem odbywały się będą stacjonarnie na Uczelni

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! Od dnia 4.04 wszystkie ćwiczenia odbywały się będą stacjonarnie na Uczelni (tak jak było zaplanowane w pierwotnym planie)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.06 zajęcia z przedmiotu kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna z mgr K. Poradą odbędą się w godzinach 8:00-12:00 (tak jak było zaplanowane pierwotnie)

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zmiana prowadzącej. Przedmiot produkcja potraw wegetariańskich poprowadzi mgr E. Wawrzyńczak. Korekta została naniesiona na plan

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu edukacja zdrowotna z dr W. Grzelakiem odbywały się będą zdalnie

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Poprawa egzaminu z Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego dla studiów stacjonarnych odbędzie się 19 lutego (sobota) 2022 o godz. 9:00 na platformie Teams

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu żywienie człowieka w rozwoju ontogenetycznym z dr E. Konieczną z dnia 22.02 zostaje przełożony na 23.02 w godzinach 8:00-12:00 (ZDALNIE)

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.04 w godzinach 18:00-19:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji przedmiotu zdrowotno – rekreacyjne formy aktywności ruchowej (dr A. Janiak, dr P. Szewczyk) (MS TEAMS)

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.02, 2.02, 8.02, 9.02, 14.02, 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 28.02

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

UWAGA !!!

W dniach 10-30.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok

Technologia żywności i potraw

II rok

Mikrobiologa ogólna i żywności

III rok

Towaroznawstwo  żywności

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

4.01, 5.01, 10.01, 11.01, 15.01, 17.01, 18.01, 19.01, 24.01, 25.01, 31.01

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z Podstaw edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 4 lutego o godz. 18:30

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z przedmiotu Projektowanie diet z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 4 lutego o godz. 16:30

UWAGA !!!

W dniach 3-9.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok

Technologia żywności i potraw

II rok

Mikrobiologa ogólna i żywności

III rok

Towaroznawstwo  żywności

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu biochemia ogólna i żywności z dr hab. K. Domaszewską z dnia 24.01 zostają przełożone na 17.01 w godzinach 15:00-17:15

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej za prof. M. Wrońskiego przeprowadzi dr K. Gieburowski w następujących terminach: 22.12 – 18:00-20:15; 19.01 – 18:00-21:00; 27.01 – 16:30-20:30

DIETETYKA

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAC SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

Ogłoszenia stacjonarne

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Do końca listopada wykłady z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim zostają odwołane

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 o godzinie 12:30 – 13:00 odbędzie się Kurs Przysposobienia Bibliotecznego. Kurs odbędzie się online – TEAMS. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu podstawy biofizyki z prof S. Miturą z dnia 3.01 zostaje przełożony na 10.01 w godzinach 16:00-20:00

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Proszę o przesłanie adresu mailowego grupy oraz danych do starosty grupy na adres: h.weber@akademia.kalisz.pl

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

PODZIAŁ NA DWIE GRUPY

Grupa: 1

30310

29867

29869

30316

29880

26534

29882

29885

29890

29892

Grupa: 2

29893

29896

29916

29410

30314

29905

29908

29915

29919

30315

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu. Dotyczy przedmiotu towaroznawstwo żywności, ćwiczenia odbywały się będą w dwóch grupach:

Towaroznawstwo żywności ćwiczenia gr 1 (prof. L. Krala) 8:00-10:15 (22.10, 3.12)  8:00-9:30 (26.11, 10.12) (Poznańska 201-205 Budynek D)

Towaroznawstwo żywności ćwiczenia gr 2 (prof. L. Krala) 10:30-12:45 (22.10, 3.12)  9:45-11:15 (26.11, 10.12) (Poznańska 201-205 Budynek D)

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.10 w godzinach 16:30-18:45 odbędzie się wykład z przedmiotu parazytologia z dr A. Balcerzak

DIETETYKA ROK I

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu, dotyczy wykładów z przedmiotu genetyka z elementami nutrigenomiki.

Genetyka z elementami nutrigenomiki wykład (prof. D. Kowalczyk) środa 15:30-17:00 (1.12, 15.12) 15:30-17:45 (22.12, 19.01) i czwartek 16:00-17:30 (21.10, 28.10, 4.11, 25.11, 2.12) ZDALNIE

DIETETYKA I ROK

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Na ćwiczenia z dr Z. Chęcińską – Maciejewską proszę przynieść laptopy

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności z prof W. Żukiewicz – Sobczak odbywały się będą w Budynku D, przy ul. Poznańskiej 201-205, natomiast ćwiczenia z przedmiotu epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno- higienicznym w budynku Collegium Oecologicum, sala 102

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu socjologia ogólna z socjologią zdrowia z socjologią zdrowia z mgr A. Staniszewskim z dnia 6.10 zostaje przełożony na 7.10 w godzinach 17:45-20:00

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.10 wykład z przedmiotu parazytologia z dr A. Balcerzak zostaje odwołany. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Zmiana dotyczy wykładów z przedmiotu socjologia ogólna z socjologią zdrowia z mgr A. Staniszewskim. Socjologia ogólna z socjologia zdrowia wykład wtorek 18:15-20:30 (5.10) 17:00-20:45 (26.10) 17:45-20:45 (2.11) czwartek 17:45-20:00 (7.10)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa przedmiotu farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością z prof J. Skrętkowicz (Kaszubska 13)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

POPRAWKA KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA – 17.09.2021 (piątek) godz. 14.00 (lek. M. Pietrzyk)

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNEEgzamin – Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, II r. Dietetyka st. termin: 7.09.2021 r. 11.00-11.45 (MS Teams) 

UWAGA STUDENCI

Egzamin – Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, II r. Dietetyka st. termin: 22.06.2021 r. 14.00-14.45 (MS Teams)Zaliczenie na ocenę – Analiza i ocena jakości żywności (wykłady),  II r. Dietetyka st.termin:  22.06.2021 r. 15.00-15.45 (MS Teams)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach zajęć odbędą się zaliczenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotu farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością z prof. J. Skrętkowicz

DIETETYKA I ROK

STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zmiana w planie, dotyczy wykładów z przedmiotu anatomia człowieka z prof J. Lewandowskim: wykłady odbędą się następująco: 28.04 w godzinach 11:00-13:15 i 5.05 w godzinach 13:00-14:30

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 19:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą 

Uwaga studenci I i II roku !!!

UWAGA!

DNIA 07.01.2021 GODZ. 9.30

UWAGA STUDENCI!

UBEZPIECZENIE NNW/OC

OD DNIA 15.12.20  PŁATNE TYLKO 

W FORMIE ONLINE

PRZEZ STRONĘ UBEZPIECZYCIELA INTERRISK.

INSTRUKCJA PONIŻEJ:

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01.2021 o godzinie 19:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą.

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.12 o godzinie 20:00 odbędzie się ostateczny termin egzaminu z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z prof J. Kałużą

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został dodatkowy przedmiot do realizacji w semestrze zimowym: prawna ochrona konsumenta. Aktualizacja w planie zajęć

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!

Zaplanowane zostały dodatkowe przedmioty do realizacji w semestrze zimowym: technologia potraw, psychologia żywienia, inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego, zdrowotno- rekreacyjne formy aktywności ruchowej. Aktualizacja w planie zajęć

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA
OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT         
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
CZYNNY  DO GODZ. 13.30

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Przypominamy o obowiązku zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu – kliniczny zarys chorób – aktualizacja w planie zajęć

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU DIETETYKA-STUDIA STACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

mgr Iga Ściesiek email: i.sciesiek@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: i.sciesiek@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

 OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE pwsz

 PLAN DLA STUDENTÓW WF pwsz

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE

W planie zajęć naniesiony został język angielski

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu biochemia ogólna i żywności z dr hab. K. Domaszewską.

W dniu 24.06 o godzinie 14:15 odbędzie się poprawa ćwiczeń (II termin) z przedmiotu biochemia ogólna i żywności z dr hab. K. Domaszewską

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr A. Czepik (Kaszubska 13)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu chemia żywności z dr hab. G. Mielcarzem (MS TEAMS)

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z przedmiotu Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r, godz. 17:00 (MS TEAMS)

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu edukacja zdrowotna z dr W. Grzelakiem odbywały się będą stacjonarnie na Uczelni

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Zmiana prowadzącej. Przedmiot produkcja potraw wegetariańskich poprowadzi mgr E. Wawrzyńczak. Korekta została naniesiona na plan

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu edukacja zdrowotna z dr W. Grzelakiem odbywały się będą zdalnie

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Poprawa egzaminu z Podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego dla studiów niestacjonarnych odbędzie się 19 lutego (sobota) 2022 o godz. 10:30 na platformie Teams

UWAGA !!!

W dniach 10-30.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok

Technologia żywności i potraw

II rok

Mikrobiologa ogólna i żywności

III rok

Towaroznawstwo  żywności

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z Podstaw edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 4 lutego o godz. 18:30

DIETETYKA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Egzamin z przedmiotu Projektowanie diet z dr hab. J. Kałużą odbędzie się w dniu 4 lutego o godz. 16:30

UWAGA !!!

W dniach 3-9.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok

Technologia żywności i potraw

II rok

Mikrobiologa ogólna i żywności

III rok

Towaroznawstwo  żywności

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej za prof. M. Wrońskiego przeprowadzi dr K. Gieburowski, w następujących terminach:  8.01 – 10:30-13:30; 16.01 – 15:30-18:30

DIETETYKA

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAC SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

Ogłoszenia niestacjonarne

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Do końca listopada wykłady z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim zostają odwołane

UWAGA STUDENCI

Zaliczenie poprawkowe na ocenę, termin III z przedmiotu – Analiza i ocena jakości żywności (wykłady), odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. 14.00-14.45 (MS Teams).

UWAGA STUDENCI
Egzamin poprawkowy termin III z przedmiotu – Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. 15.00-15.45 (MS Teams).

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 11.12 o godzinie 15:45-16:15 odbędzie się Kurs Przysposobienia Bibliotecznego. Kurs odbędzie się online – TEAMS. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.11 o godzinie 15:45-18:00 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu podstawy biofizyki z prof S. Miturą

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Proszę o przesłanie adresu mailowego grupy oraz danych do starosty grupy na adres: h.weber@akademia.kalisz.pl

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.11 zajęcia z przedmiotu podstawy biofizyki z Panią dr M. Kowalczyk odbędą się dla całej grupy razem w godzinach 14:30-16:00

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu diagnostyka laboratoryjna z dr A. Balcerzak z dnia 6.11 zostają przełożone na 18.12 godzina 8:00-9:30

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.11 w godzinach 15:30-17;45 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu podstawy biofizyki z prof S. Miturą

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 4

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

PODZIAŁ NA DWIE GRUPY

Grupa: 1

29944

30402

30403

30632

29948

25860

29950

Grupa: 2

29951

29953

16518

30405

29956

29954

29581

DIETETYKA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu dotyczy zjazdu 3 i 6. Ćwiczenia z przedmiotu towaroznawstwo żywności odbywały się będą w dwóch grupach

DIETETYKA ROK I

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Na ćwiczenia z dr Z. Chęcińska – Maciejewską proszę przynieść laptopy

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności z prof W. Żukiewicz – Sobczak odbywały się będą w Budynku D, przy ul. Poznańskiej 201-205, natomiast ćwiczenia z przedmiotu epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno- higienicznym w budynku Collegium Oecologicum, sala 102

DIETETYKA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa przedmiotu farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością z prof J. Skrętkowicz (Kaszubska 13)

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNEEgzamin – Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,  II r. Dietetyka nst. termin: 7.09.2021 r. 14.00-14.45 (MS Teams) Zaliczenie na ocenę – Analiza i ocena jakości żywności (wykłady), II r. Dietetyka nst.termin: 7.09.2021 r. 15.00-15.45   (MS Teams) 

UWAGA STUDENCI

Egzamin – Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,  II r. Dietetyka nst. termin: 26.06.2021 r. 10.00-10.45 (MS Teams)Zaliczenie na ocenę – Analiza i ocena jakości żywności (wykłady), II r. Dietetyka nst.termin: 26.06.2021 r. 11.00-11.45   (MS Teams)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.05 w godzinach zajęć odbędą się zaliczenia wykładów i ćwiczeń z przedmiotu farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością z prof J. Skrętkowicz

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planu,  zjazd XI i XII – dotyczy zajęć z przedmiotu podstawy biofizyki z dr M. Kowalczyk

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 30.04 o godzinie 19:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą (MS Teams)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu kliniczny zarys chorób z dr M. Bernatek z dnia 10.04 zostają przełożone na 8.05 w godzinach 15:30-19:30

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 11.04 zajęcia z lek med. M. Pietrzykiem zostają odwołane 

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 19:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą 

Uwaga studenci I i II

UWAGA!

DNIA 07.01.2021 GODZ. 9.00

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.01.2021 o godzinie 19:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.12 o godzinie 20:00 odbędzie się ostateczny termin egzaminu z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z prof J. Kałużą

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowany został dodatkowy przedmiot do realizacji w semestrze zimowym: prawna ochrona konsumenta. Aktualizacja w planie zajęć

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!!

Zaplanowane zostały dodatkowe przedmioty do realizacji w semestrze zimowym: technologia potraw, psychologia żywienia, inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego, zdrowotno-rekreacyjne formy aktywności ruchowej – przedmioty przesunięte z semestru letniego. Aktualizacja w planach zajęć od zjazdu VII

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia studiów niestacjonarnych rozpoczną się od dnia 16.10

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

DIETETYKA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu, dotyczy zjazdu 2,3,4 – ćwiczenia z przedmiotu mikrobiologia ogólna i żywności podzielone zostały na dwie grupy

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, Zadzwoń do Biura Współpracy z Zagranicą telefon 62 767 95 66 , email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.