• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa haseł przez Microsoft, zamieszczamy nowy sposób logowania do usługi Office 365 (zmiana dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022)

Struktura

Władze wydziału:

 • Dziekan prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż.  Małgorzata Kowalczyk
 • Prodziekan ds. organizacji, rozwoju i współpracy z otoczeniem  dr n. med. Violetta Cebulska, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego dr n. med. Violetta Koźlak, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. kształcenia dr Piotr Szewczyk, prof. Akademii Kaliskiej

Katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa – Kierownik dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk, prof. Akademii Kaliskiej
 • Katedra Położnictwa – Kierownik prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
 • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik dr hab. n. med. Sławomir Graczyk, prof. Akademii Kaliskiej
 • Katedra Kosmetologii – Kierownik prof. dr hab. n. med. Marian Sygit
 • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr Piotr Szewczyk, prof. Akademii Kaliskiej
 • Katedra Zdrowia Publicznego – Kierownik dr hab. n. o zdrowiu Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie:

 • dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • położnictwo – studia stacjonarne
 • położnictwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • wychowanie fizyczne

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 • zdrowie publiczne
 • kosmetologia
 • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)

Dokumenty do pobrania


EGZAMIN DYPLOMOWY

PYTANIA NA OBRONĘ

PRAKTYKI ZAWODOWE

FIZJOTERAPIA

DZIENNIKI PRAKTYK

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DZIENNIKI PRAKTYK

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA LICENCJACKIE

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PRAKTYKA METODYCZNA

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM – STUDIA MAGISTERSKIE