• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa haseł przez Microsoft, zamieszczamy nowy sposób logowania do usługi Office 365 (zmiana dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023)

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Urszula Kropaczewska
 • Prodziekan dr Małgorzata Dłużewska

Siedziba wydziału

Września, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wojska Polskiego 2a 

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

 • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

 • pielęgniarstwo
  studia 6 semestralne  – stacjonarne
  studia 7 semestralne  – stacjonarne

Dokumenty do pobrania