Zajęcia studiów stacjonarnych I roku,  zarówno studiów I i II stopnia rozpoczną się od 12 października

Zajęcia  studiów stacjonarnych dla III roku studiów I  stopnia raz II roku II stopnia rozpoczną się od 2 listopada

Zajęcia studiów niestacjonarnych odbywać się będą według terminów harmonogramu roku akademickiego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopień  oraz Bezpieczeństwo narodowe -II stopień   odbywać  się będą na  ul. Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast  kierunku Zarządzanie – I stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie – II stopień pozostają na ul. Nowy Świat 4.

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4

STUDIA    II    STOPNIA

STUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  ZJAZD 1-12  15.01

II rok ZJAZD 1-12 15.01

STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA STACJONARNE

I rok 

II rok

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

III rok

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok ZJAZD 1-12   15.01

II rok ZJAZD   1-12   15.01

 III rok ZJAZD 1-12   15.01

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK


STUDIA STACJONARNE 

I rok

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok ZJAZD 1-12  15.01

SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III rok

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok ZJAZD 1-12  21.01

 III rok ZJAZD 1-12   15.01

SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok   ZJAZD 1-12   15.01

 III rok ZJAZD 1-12  21.01

SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

NIESTACJONARNE

II rok ZJAZD 1-12  15.01

 III rok  ZJAZD 1-12  15.01

Skip to content