Studenci I roku Bezpieczeństwo Narodowe
od roku akademickiego 2021/22 uruchomiona zostanie specjalność: Przygotowania obronne.
 
Studenci I roku Zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne
od roku akademickiego 2021/22 uruchomione zostaną specjalności: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Logistyką.
 
Podział na grupy ćwiczeniowe nastąpi we wrześniu po sesji poprawkowej.

Dnia 14.06 godz. 17.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu ” Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni” z Panią mgr Z.Marciniak

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w czerwcu 2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 10.00-14.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

01.06.2021

wtorek

 

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

02.06.2021  środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne      

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

07.06.2021  poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

08.06.2021 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

09.06.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

10.06.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

11.06.2021

piątek

 

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

14.06.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

15.06.2021 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

 

16.06.2021

środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

17.06.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

18.06.2021

piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

21.06.2021 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

22.06.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.06.2021  środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

24.06.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

25.06.2021

piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

28.06.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

29.06.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

30.06.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w maju 2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 09.00-13.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

05.05.2021

środa

 

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

06.05.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

07.05.2021  piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

10.05.2021 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

11.05.2021 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

12.05.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

13.05.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

14.05.2021

piątek

 

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

17.05.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

18.05.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

 

19.05.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

20.05.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

21.05.2021

piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

24.05.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

25.05.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

26.05.2021  środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

27.05.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

28.05.2021

piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

31.05.2021 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

Bezpieczeństwo Narodowe I rok 

studia stacjonarne

W związku ze złożonym podaniem, uprzejmie informujemy, że zaplanowane w dniach wtorek , środa zajęcia na strzelnicy w Nowolipsku zostają odwołane. Odbędą się one w miesiącu czerwcu w weekendy według następującego harmonogramu:

05.06; 13.06; 20.06; 26.06 

W dniach 06.06 i 26.06 na studentów będzie czekał autokar na parkingu pod Teatrrem im. W. Bogusławskiego odjazd g.8.00,

natomiast 13.06 i 20.06 dojazd na strzelnicę we własnym zakresie. Zajęcia na strzelnicy rozpoczymnają się o godz. 9.00

Szczegółowe informację dot. przebiegu zajęć zostaną Państwu przekazane przez Prof. dr hab. Ireneusza Dziubka drogą mailową.

Uwaga  !!!!

Na kolor podświetlony żółty zaznaczane są wszystkie zmiany w planie,  by móc je zauważyć

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe I rok studia stacjonarne

W planie zajęć pojawiły się dodatkowe zajęcia (zaznaczone na żółto) z Panem dr hab. I.Dziubkiem i panem mgr L.Kudłą. Są to zajęcia, które nie zostały zrealizowane w semestrze letnim z powodu wprowadzenie zdalnego nauczania i obostrzeń , a które muszą być zrealizowane do końca roku akademickiego. 

Na strzelnicy w Nowolipsku odbywać się będą zarówno wykłady jak i ćwiczenia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok studia stacjonarne i niestacjonarne

W planie zajęć pojawiły się dodatkowe zajęcia (zaznaczone na żółto) z Panem dr M.Kuświkiem.

Są to zajęcia, które nie zostały zrealizowane w semestrze letnim z powodu wprowadzenie zdalnego nauczania i obostrzeń , a które muszą być zrealizowane do końca roku akademickiego. 

dot. studiów niestacjonarnych

Zajęcia z Panem prof. dr hab. S.Kowalem w dniu 07.05 odbędą się zgodnie z planem

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok studia niestacjonarna

Uwaga, korekta w planie,

zajęcia z Panem dr M.Pietrzykiem przeniesione na maja, plan po korektach na portalu

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok studia stacjonarna

Uwaga, korekta w planie,

dot. dodatkowych terminów zajęć z Panem mgr M.Kuświkiem (zaznaczone na zielono) i Panem mgr M.Włodarzem (zaznaczone na żółto)

Zarządzanie I rok studia niestacjonarna

Uwaga, zmiana planu na najbliższy zjazd tj. 25.04

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w kwietniu 2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 10.00-12.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

01.04.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

06.04.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

07.04.2021  środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

08.04.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

09.04.2021 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

12.04.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

13.04.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

14.04.2021

środa

 

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

15.04.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

16.04.2021 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

19.04.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

 

20.04.2021 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

21.04.2021

środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

22.04.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.04.2021 piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

26.04.2021  poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

27.04.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

28.04.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

29.04.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

30.04.2021 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

 

BW II rok studia stacjonarne

nastąpiła korekta planu, w planie zajęć pojawił się wykład ogólnouczelniany prowadzony przez Pana dr hab M.Kubińskiego

W poniedziałek 22.03 o godz.  18.00 na platformie Teams odbędzie się spotkanie Dziakana WNS ze starostami grup  wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych naszego wydziału.

Celem stworzenia grupy spotkania na Teamsie, proszę do dnia 21.03 tj. niedziela na adres mailowy     b.wenerska@akademiakaliska.edu.pl      

wysłać imię i nazwisko starosty,  który będzie uczestniczył w spotkaniu. 

Z uwagi na liczne pytania i skargi proszę o bezwzględną obecność na spotkaniu.

studia niestacjonarne

Informuję, iż cały  plan zajęć dla studentów  studiów niestacjonarny dostępny będzie w poniedziałek .

studia stacjonarne

III termin zaliczenia uzupełniającego z przedmiotu “Przedsiębiorczość i innowacyjność ” z Panią dr hab H.Mizgajską odbędzie się 26.03 o godz. 15.00-  na platformie Teams.

Studenci ze studiów niestacjonarnych, którzy nie mają zaliczenia mogą się zalogować  do zespołu studiów stacjonanych. Osoby te muszą do dnia 24.03 skontaktować się   mailowo z Panią Profesor.

 

Uwaga !!!

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne –  nastąpiła zmiana w palnie.  Dopisany został wykład z przedmiotu BHP

II termin poprawy ćwiczeń z podstaw analizy finansowej oraz zarządzania strategicznego z Panią mgr A.Szczepanowską  odbędzie się we wtorek 30 marca br. o godz. 16:00 w aplikacji TEAMS. 

W dniach 09-10.03 zajęcia z Panią mgr M.Malanowską zostają odwołane.

Zarządzanie II rok studia stacjonarne

Dnia 09.03 (wtorek)  godz. 9.45-11.15 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w marcu2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 8.00-13.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

01.03.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

02.03.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

03.03.2021  środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

04.03.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

05.03.2021 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

08.03.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

09.03.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

10.03.2021

środa

 

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

11.03.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

12.03.2021 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

15.03.2021 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

 

16.03.2021 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

17.03.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

18.03.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

19.03.2021 piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

22.03.2021  poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.03.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

24.03.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

25.03.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

26.03.2021 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

29.03.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

30.03.2021

wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

31.03.2021

środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).

Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/

 

dot. I roku Zarządzania – studia stacjonarne

OGŁOSZENIE O ZAPISACH na W-F- 2 sem. rok akademicki 2020-2021

Osoby, które dostały ocenę niedostateczną z z przedmiotu “Zachowania organizacyjne” z Panią dr B.Wenerską proszone są o kontakt mailowy z prowadzącą b.wenerska@akademiakaliska.edu.pl

Dnia 17.02 godz. 17.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Obrona Narodowa z Panem dr W.Winklerem

Dnia 12.02 godz.17.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu “Marketing “z Panią dr T.Manasterską

Dnia 12.02 godz.16.00- studia stacjonarne, godz. 18.00 studia niestacjonarne odbędą się egzaminy poprawkowe z przedmiotu “Matmatyka “z Panem prof. dr hab M.Krzyśko

 

BN II rok

Dnia 16.02 godz. 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu  “Strategia obronności”  z Panem dr K.Frącikiem 

BN II rok

Dnia 15.02 godz. 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu  “Relacje cywilno obronne w przygotowaniu obronnym”  z Panem dr K.Frącikiem

III rok Zarządzanie niestacjonarne

Dnia 13.02 godz. 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu  “Finanse przedsiębiorstw”  z Panią dr A.Ludwiczak

II rok ZFP studia niestacjonarne

Dnia 13.02 godz. 9.00  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu “Analiza finansowa przedsiębiorstwa ” z Panią dr A.Ludwiczak

Dnia 12.02 godz. 16.00- studia stacjonarne, godz. 17.00 studia niestacjonarne odbędzie się egzamin poprawkowy z Panem dr hab.  P. Delą

III rok Zarządzanie studia stacjonarne

Dnia 12.02 godz. 9.00  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu “Finanse  przedsiębiorstw ” z Panią dr A.Ludwiczak

II rok ZFP studia stacjonarne

Dnia 12.02 godz. 9.00  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu “Analiza finansowa przedsiębiorstwa ” z Panią dr A.Ludwiczak

Dnia 11.02  odbędą się egzamin poprawkowy z przedmiotów z Panem dr J.Frąszczakiem

godz. 18.20  “Polski system podatkowy” 

godz. 19.00  “Podstawy ekonomii”

godz. 19.30 “Ekonomika i finanse przedsiębiorstw”

BN I rok

Dnia 12.02 godz. 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu  “Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa”  z Panem dr K.Frącikiem 

BN I rok

Dnia 11.02 godz. 9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu  ” Kierowanie i dowodzenie w systemie  bezpieczeństwa narodowego”  z Panem dr K.Frącikiem

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w lutym 2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 8.00.00-13.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

01.02.2021 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

03.02.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

04.02.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

05.02.2021 piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

08.02.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

09.02.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

10.02.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

11.02.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

12.02.2021 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

15.02.2021 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

16.02.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

17.02.2021

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

18.02.2021

czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

19.02.2021 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

22.02.2021 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.02.2021 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne        studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie              studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe            studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

24.02.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

25.02.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

26.02.2021 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne       studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie             studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe           studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:”Tabela – Siatka”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Z powodu pogrzebu Pracownika Wydziału dziekanat w dniu 04.02 (czwartek) będzie nieczynny

dot. studentów  III roku kierunku Zarządzanie,  przedmiot “Zarządzanie strategiczne”

Prace zaliczeniowe przygotowane dla dr Z. Szmaja proszę wysyłać na adres mailowy dr I.Rąckiej

W związku ze smutną informacją jaka dziś rano dotarła do Uczelni o śmierci Pana dr Zbyszko Szmaja informujemy,

iż  terminy  planowanych wcześniej egzaminów nie ulegną zmianie.

Planowany egzamin na I roku kierunku Zarządzanie z przedmiotu “Nauki o organizacji” poprowadzony zostanie przez Panią dr I.Rącką, 

natomiast egzamin na III roku kierunku Zarządzanie z przedmiotu “Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym” z Panią dr B. Wenerską.

Starości powyższych grup zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącym egzamin.

Dnia 02.02.21 Dziekanat z powodu szkolenia będzie nieczynny. 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projektu badawczego pt. “Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii”  na wniosek wykonawców projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem https://forms.gle/T3d9tBLSh2sDSCHc9

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie realizacji celów naukowych. Projekt jest realizowany w ramach konkursu “Szybka ścieżka sfinansowania badań nad COVID-19″, a jego głównym celem jest analiza zróżnicowania przestrzennego postaw

społecznych nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów w czasie pandemii. Więcej informacji o projekcie znajduje się w Życiu Uniwersyteckim (periodyku UAM) pod adresem

 

https://www.uniwersyteckie.pl/nauka/prof-jan-hauke-jak-pandemia-zmienia-ludzi-i-edukacje?_ga=2.109493068.879815260.1610356659-311359281.1610356659

II rok ZFP i II rok ZL stacjonarne i niestacjonarne poprawa z Analizy finansowej z Panią mgr A.Szczepanowską (ćwiczenia) 1 lutego br. (poniedziałek) o godz. 16:30 na Teamsie.
 
Poprawa ćwiczeń z Zarządzania strategicznego z Panią mgr A.Szczepanowską III rok ZFP/ZL/ZP stacjonarne i niestacjonarne również tego samego dnia o godz. 15:00 na Teamsie.

studia stacjonarne

Zmiana w planie Z III rok

Zid I i II rok

Dznie 28.01.2021 godz. 11.00 odbędzie się poprawka z ćwiczeń z przedmiotu “Współczesne badania kryminologiczne” – stacjonarne z Panią mgr Z.Marciniak

Do dnia 15.01.2020 (piątek) zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w styczniu 2021r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 8.00.00-13.00. W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

05.01.2021

piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

07.01.2021 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

08.01.2021 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

11.01.2021  poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

12.01.2021 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

13.01.2021  środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

14.01.2021 czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

15.01.2021

piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

18.01.2021

 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

19.01.2021  wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

20.01.2021  środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

21.01.2021 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

22.01.2021 piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

25.01.2021

poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

26.01.2021

wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

27.01.2021

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

28.01.2021

czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

29.01.2021

piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

 

Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Ostatni wykład z przedmiotu Finanse przedsiębiorstwa z Panią dr A.Ludwiczak   odbędzie się  14 .01 (czwartek) godz. 8.30-10.45

Wykład z przedmiotu Psychologia zarządzania z Panią dr A.Maczasek   również zostaje przeniesiony na dzień  14 .01 (czwartek) 

W dniach 17-20.12 zajęcia z Panem mgr B.Derwichem zostają odwołane.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie “Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej  ” proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w grudniu 2020r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 8.00.00-13.00. W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Data

Obsługa toku

01.12.2020 wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

02.12.2020  środa

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

03.12.2020 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

04.12.2020

piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

07.12.2020 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

08.12.2020 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

09.12.2020  środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

10.12.2020 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl                                                     

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                                a.klesta@akademia.kalisz.pl

11.12.2020 piątek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl          

14.12.2020 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

15.12.2020

wtorek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                        m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl                                                     

16.12.2020

 środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

17.12.2020  czwartek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

18.12.2020 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

21.12.2020 poniedziałek

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

22.12.2020 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie                                    –  studia niestacjonarne

                              a.grudnicka@akademia.kalisz.pl                                                     

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne     

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                                a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.12.2020

środa

I rok     Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie                                      – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie                                      – studia stacjonarne i niestacjonarne

                       m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

W dniach 20-26 zajęcia z Panią dr A.Maczasek zostają odwołane.

dot. kierunków  Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia  z przedmiotu “Filozofia” z Panem prof. dr hab T.Buksińskim

proszone są o kontakt  mailowy z Profesorem do dnia 29.11.2020 r. (tabu@amu.edu.pl)

  Zaliczenie uzupełniające odbędzie się na platformie TEAMS w dniu 04.12.2020  (piątek) godz. 15.30

 “Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych u dr K. Mikurendy, dla studentów I stopnia odbędzie się ustnie, na Teams, 1grudnia, 

godz. 12.00 – studia stacjonarne 

godz. 17.00 – studia niestacjonarne

Wcześniej, konieczny jest kontakt mailowy z prowadzącym.”

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia  z ćwiczeń z przedmiotu “Obszary zadań publicznych” (studia stacjonarne i niestacjonarne) proszone są o kontakt  @              z Panią mgr O. Czekalską – Kubisiak w celu ustalenia terminu zaliczenia uzupełniającego. 

ogłoszenie dot.

kierunków Zarządzanie I i II rok oraz  Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

Na portalu Uczelnianym w planie zajęć został dopisany przedmiot, który będzie jeszcze realizowany w tym semestrze BHP       z Panią mgr inż I.Nałęcz.

Dla I roku Zarządzania jest to nowy przedmiot,

natomiast dla II roku Z i BW jest to kontynuacja z poprzedniego roku (nie zrealizowane zajecia)

W dniu  20  listopada, o godz. 8.40  odbędą się zaliczenia ( nie  egzaminy) uzupełniające z przedmiotów                                                  dr. K. Mikurendy.  Forma ustna, na TEAMS wymaga wcześniejszego zgłoszenia mailowego przed spotkaniem.

 

W związku z wprowadzeniem rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów w listopadzie 2020r. W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 10.00-14.00

W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on- line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

DataObsługa toku
02.11.2020 poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne  –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe     –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie  –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

03.11.2020 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe   –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

04.11.2020

 środa

I rok     Zarządzanie   – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie     – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie     – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

05.11.2020 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie   –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

06.11.2020 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie    –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

09.11.2020 poniedziałek

I rok     Zarządzanie       – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie   – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie       – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

10.11.2020 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie      –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

12.11.2020 czwartek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

13.11.2020 piątek

I rok     Zarządzanie      – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie     – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie         – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

16.11.2020

poniedziałek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie        –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

17.11.2020 wtorek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

18.11.2020  środa

I rok     Zarządzanie     – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie         – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie        – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

19.11.2020 czwartek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie   –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

20.11.2020 piątek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

23.11.2020 poniedziałek

I rok     Zarządzanie            – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie       – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie     – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

24.11.2020 wtorek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie     –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

25.11.2020

środa

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

26.11.2020

czwartek

I rok     Zarządzanie        – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie    – studia stacjonarne

III rok   Zarządzanie        – studia stacjonarne i niestacjonarne

m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl

27.11.2020 piątek

II rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne     –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Zarządzanie i Dowodzenie           –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok    Bezpieczeństwo Narodowe         –  studia stacjonarne

II rok    Zarządzanie       –  studia niestacjonarne

                             a.grudnicka@akademia.kalisz.pl

30.11.2020 poniedziałek

I rok    Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok  Bezpieczeństwo Wewnętrzne      –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Zarządzanie i Dowodzenie            –  studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok    Bezpieczeństwo Narodowe          –  studia stacjonarne

                               a.klesta@akademia.kalisz.pl

Szanowni Państwo
 
Z głębokim smutkiem i   żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, wykładowcy i i wieloletniego  pracownika WNS  dr Janusza Fiebiga .
Na zawsze  pozostanie w naszej pamięci, jako niezwykle życzliwy  i pogodny człowiek.
                                                                                     
                                             Dziekan Wydziału Nauk Społecznych                                                                         
Beata Wenerska

UWAGA STUDENCI !!!

Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Od dnia 12.10 (poniedziałek) do 16.10 (piątek) na Kampusie PWSZ (ul. Poznańska 201-205) odbywać się będą zapisy do grup z wychowania fizycznego

przedstawionego poniżej harmonogramu.

 

Każdy student ma obowiązek osobiście zapisać  się  na wybrane przez siebie zajęcia.

 

Prowadzone będą zajęcia w zakresie następujących form aktywności ruchowej: siłownia-fitness, badminton, zespołowe gry sportowe – siatkówka, futsal.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW DO GRUP WF – SEMESTR ZIMOWY 2020 / 2021

 

Studium WFponiedziałek 12.10wtorek 13.10środa 14.10czwartek 15.10piątek 16.10
  8.00 – 9.30ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

  
  9.45 – 11.15ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

  
11.45 – 13.15 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

 
 
13.30 – 15.00 

 

 

 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

 
 
15.30 – 17.00ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

 
 
17.15 – 18.45     
 

 

plan dla studentów – wychowanie fizyczne – I semestr_2020-2021

Szanowni Państwo,

ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną i związane z tym, wprowadzone od  dnia 17 października br., nowe obostrzenia Pan Rektor podjął decyzję o odwołaniu Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.
 
W poniedziałek, 19 października br. od godz. 12.00, za pośrednictwem strony internetowej Uczelni odbędzie się emisja przemówień JM Rektora, Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiany Manasterskiej oraz przedstawiciela Zarządu Samorządu Studenckiego, a także wykładu inauguracyjnego i życzeń skierowanych do pracowników i studentów.

W związku z wprowadzeniem od 15 października rotacyjnej pracy administracji Akademii Kaliskiej, przekazujemy do Państwa informacji harmonogram pracy Dziekanatu i obsługi studentów.

 • mgr Agnieszka Warawąsowska Kleśta  ( a.klesta@akademia.kalisz.pl)-  w term: 15.10; 19.10;  21.10; 23.10; 27.10; 29.10

I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne, I rok Zarządzanie i dowodzenie, I rok Bezpieczeństwo Narodowe –  studia stacjonarne i niestacjonarne

III rok bezpieczeństwo wewnętrzne- studia stacjonarne i niestacjonarne

 • mgr Monika Jędruszkiewicz  (m.jedruszkiewicz@akademia.kalisz.pl)w term: 16.10; 20.10; 22.10; 26.10; 28.10; 30.10

I rok Zarzadzanie – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok Zarządzanie- studia stacjonarne

III rok Zarządzanie – studia stacjonarne i niestacjonarne

 • mgr Anna Grudnicka (a.grudnicka@akademia.kalisz.pl ) term: 15.10; 20.10; 22.10; 27.10; 29.10

II rok Bezpieczeństwo  Wewnętrzne – studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok Zarządzanie i dowodzenie  –  studia stacjonarne i niestacjonarne

II rok Bezpieczeństwo narodowe

II rok Zarządzanie studia niestacjonarne

W wyżej wymienionych terminach odbywać się będzie obsługa studentów na terenie uczelni w godz. 10.00-14.00 W pozostałych terminach odbywać się będzie obsługa studentów on line  na wskazane wyżej adresy mailowe.

Do dnia 22.10 zajęcia z Panem mgr B.Derwichem zostają odwołane

Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II rok – studia stacjonarne

W związku z koniecznością wprowadzenia zajęć wyłącznie w formie zdalnej zajęcia z przedmiotów „Broń, amunicja, wyposażenie specjalne” oraz „Lufowa broń pirobalistyczna i pneumatyczna”  zostają czasowo odwołane.

O terminie i formie odbycia zajęć poinformujemy w terminie późniejszym.

dot. studiów niestacjonarnych

W związku z wprowadzeniem od dnia 12 października zajęć wyłącznie w formie zdalnej, plan na kolejny zjazd (drugi tj. 16-18.10) może ulec zmianie.

Od dnia 9 października wszelki pytania oraz podania dot. spraw studenckich Wydziału Nauk Społecznych, proszę kierować na adres mailowy wns@akademia.kalisz.pl

W związku z Zarządzeniem Rektora od dnia 12 października wszystkie zajęcia realizowane będą wyłącznie w trybie zdalnym. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zamieszczonym wcześniej planem zajęć.

Dzień dobry,

w roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość dokonania opłaty za ubezpieczenie osobiście w dziekanacie lub on-line.

Przesyłam instrukcję dla studentów pragnących dokonać opłaty za ubezpieczenie nnw lub nnw + oc, poprzez internet. Proszę aby studenci dokonywali wyboru obowiązującego dla nich wariantu (pkt 3 instrukcji), tj. studenci wpłacający tylko nnw (polisa ze składką na kwotę 40,- zł) natomiast nnw + oc (polisa ze składką 60;-zł.)

InterRisk instrukcja

Od dnia 09.10 (piątek) obowiązuje bezwzględny nakaz  noszenia maseczek na terenie Uczelnia (podczas przerw i w trakcie zajęć)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademii Kaliskiej, które liczą obecnie:

 • ponad 145 tys. książek w wersji papierowej,
 • 210 tytułów czasopism naukowych w prenumeracie,
 • ponad 300 tys. dokumentów elektronicznych w bazach.

Aby każdy student potrafił korzystać z tych zasobów, biblioteka przygotowała kurs: Przysposobienie biblioteczne obowiązkowy dla studentów I roku.  Szczegółowe informacje dotyczące tego szkolenia (miejsce kursu, dane do logowania, warunki zaliczenia) znajdą Państwo na stronie naszej biblioteki www.bu.pwsz.kalisz.pl

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej. Tutaj zamieszczone są wszystkie potrzebne informacje o lokalizacji naszych oddziałów,  godzinach pracy, wytycznych oraz jak korzystać z zasobów biblioteki w związku z sytuacją epidemiologiczną. Na stronie Biblioteki udostępnione zostały katalogi (książek, czasopism, prac dyplomowych), regulamin, informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych i naukowych odbywających się na uczelni, w mieście i regionie.

Mamy nadzieję, że każdy student I roku odwiedzi swój oddział Biblioteki Akademii Kalskiej, założy konto i będzie aktywnie korzystać z naszych zbiorów. Pamiętajcie, że biblioteka to nie tylko bogate zasoby, ale także miejsce, w którym pracują kompetentni, życzliwi ludzie.

Przypominamy o naszym Facebooku: https://www.facebook.com/bu.pwsz.kalisz/, gdzie czeka na Państwa co dzień wiele ciekawych wiadomości o naszych zbiorach i działaniach.

Czekamy na Was!

Szanowni państwo !!!

Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Niestety warunki epidemiczne nie pozwalają na całkowity powrót do rzeczywistości sprzed epidemii, dlatego też w całej Uczelni prowadzimy tzw. kształcenie hybrydowe.

W trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej, bardzo proszę  Państwa o dostosowanie się do poniższych zasad.

 1. Na korytarzach i w toaletach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

Studenci w trakcie przerw przebywają w salach dydaktycznych lub na dziedzińcu.

Studentom nie wolno gromadzić się w trakcie przerw  na korytarzach.

Wykładowca kończąc zajęcia pozostawia grupę w sali.

 1. Wszystkie sale dydaktyczne zostały przygotowane tak, aby zapewnić właściwą, z punktu widzenia sanitarnego, odległość między studentami oraz wyposażone są w płyny dezynfekcyjne.
 1. W salach komputerowych, w których nie jesteśmy w stanie zapewnić wymaganego dystansu – 1,5 metra (sala nr 30 i 002), studenci muszą mieć założone maseczki i rękawiczki (student powinien być w nie wyposażony we własnym  zakresie ).
 1. W sali komputerowej nr 102 studenci zajmują miejsce przy co drugim stanowisku komputerowym. Mogą nie mieć maseczki, ale muszą mieć rękawiczki (student powinien być w nie wyposażony we własnym zakresie ).
 1. Studenci nie podsiadający maseczki i rękawiczek nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowi studenci. Student z oznakami choroby lub przeziębienia musi zostać zwolniony z zajęć i odesłany do domu. Jeżeli oznaki choroby pojawią się w domu, student winien powiadomić Dziekanat o nieobecności na zajęciach. Nieobecność w takich przypadkach będzie usprawiedliwiona.

  Z poważeniem

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Beata Wenerska

Skip to content