OGŁOSZENIA – STACJONARNE

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Egzaminy z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) odbędą się następująco:

egzamin praktyczny 14.06.2021 ( poniedziałek), od godz. 15:00 kolejność wg grup ćwiczeniowych;
egzamin teoretyczny 16.06.2021 (środa), godz. 15:00

 

 

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.05 o godzinie 16:15 odbędzie się seminarium magisterskie z prof J. Błaszczykiem (Collegium Medicum, Kaszubska 13)

OBSŁUGA DZIEKANATU

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20 i 21 kwietnia zajęcia z mgr H. Popłonyk zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 odbędą się zaliczenia przedmiotu farmakologia w fizjoterapii z prof. J. Skrętkowicz: 8:00-9:00 wykłady, 9:45-10:45 ćwiczenia

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach 30.03.21, 31.03.21, 08.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące ćwiczenia z przedmiotu kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii. Aktualizacja w planie zajęć.  Zaktualizowany został również plik podział na grupy – harmonogram zajęć dla w/w przedmiotu

UWAGA!!!

Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowych

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA I ROK

FIZJOTERAPIA II ROK – aktualizacja 30.03

FIZJOTERAPIA III ROK ST

FIZJOTERAPIA IV ROK ST

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.03 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Błaszczykiem (MS Teams)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.03 wykład z przedmiotu diagnostyka fizjologiczna z prof. J. Błaszczykiem odbędzie się w godzinach 16:00-18:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 7.03 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.03 wykład z przedmiotu fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 10:30-12:00 natomiast ćwiczenia z fizjoterapii ogólnej odbędą się od 12:00-13:30

ERASMUS+

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.
W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).
Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.03 od godziny 9:00 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać można się do następujących promotorów:

– prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

– prof. dr hab. Jacek Lewandowski

– prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Zapisy odbywały się będą w Dziekanacie u Pani Kornelii Glinkowskiej  

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA STUDENCI!!! Zamiana godziny zajęć z przedmiotu ekologia człowieka i epidemiologia, korekta w planie 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Na piątkowe ćwiczenia z masażu proszę przygotować: poduszka lub koc, ręcznik lub/i prześcieradło oraz oliwka do MASAŻU

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii:

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii wykład (mgr T. Hofmański) 15:30-17:45 (5.03, 19.03) 16:00-17:30 (26.03, 9.04)) – ZDALNIE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.02 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu biofizyka z dr M. Kowalczyk, następująco: 9:45-12:45 gr 1 i 13:00-16:00 gr 2. Zajęcia odbędą się stacjonarnie w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zbiórka osób uczestniczących w obozie sportowym w środę 24 lutego o godzinie 10:00, w Karpaczu w pensjonacie PATRYN, przy ul. Kamiennej 5B

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 11:00 odbędzie się  poprawa zaliczenia z psychologii z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizykoterapii z prof. G. Cywińską – Wasilewską 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia kliniczna z dr J. Raubo.

W dniu 3.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenia przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

Uwaga studenci I roku

ogłoszenie o szczepieniach i badaniach

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.02 o odbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej gr 2 – 16:00-17:30; gr 1 – 17:45-19:15 (Kaszubska 13)

 
UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA III ROK!!!
 
Przypominamy o konieczności przesłania kart informacyjnych na obóz zimowy. Karty należy wysłać na platformie MS TEAMS do mgr P. Świerczaka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku w wymaganym terminie nie będą mogły uczestniczyć w obozie
 
UWAGA STUDENCI!!!
W dniu 29.01 mija ostateczny termin oddawania dzienników praktyk. Dzienniki złożone po terminie nie będą przyjmowane 
 
 
UWAGA STUDENCI!!!
 
Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

Oferta praktyk zawodowych dla studentów fizjoterapii

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim odbędą się stacjonarnie na Uczelni

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.01 w godzinach zajęć odbędzie się zaliczenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Farmakologia z prof J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 od godziny 15:00 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii (Kaszubska 13)

W dniu 2.02 o odbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej gr 2 – 16:00-17:30; gr 1 – 17:45-19:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu terapia manualna z dnia 18.12 zostaje przełożony na 15.01 w godzinach 15:45-17:15

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot fizjoterapia w psychiatrii (mgr M. Hofman). przedmiot odbędzie się w jednej grupie w następujących terminach: 12.01 – 12:30-14:00 wykład; 13.01 – 9:30-10:15 wykład i 10:30-14:15 – ćwiczenia; 14.01 – 9:30-11:00 wykład i 11:15-15:15 ćwiczenia

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot kinezyterapia (mgr M. Hofman). Przedmiot odbędzie się w jednej grupie w następujących terminach:  19,25,26,27,01.2021 w godzinach 9:30-13:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 24.02-01.03.2021 zaplanowany został obóz zimowy 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu dotyczy wykładów z przedmiotu biofizyka

Wykłady odbędą się następująco:

21.12 – 11:15-12:45; 18.01 – 9:45-12:45; 19.01 – 8:00-9:30; 26.01 – 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu fizjologia bólu z dr hab K. Domaszewską z dnia 30.11 zostaje przełożony na 3.12 w godzinach 8:30-10:00

PISMO WOLONTARIAT

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Przypominamy o obowiązku zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

Do dnia 27.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot polityka społeczna i zdrowotna – aktualizacja w planie zajęć

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online, ćwiczenia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk odbywały się będą następująco:

Wtorek

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 1 15:30-17:00 (co tydzień)

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 2 17:15-18:45 (co tydzień)

Medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) ćwiczenia

(mgr H. Popłonyk) gr 3 19:00-20:30 (co tydzień)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online ćwiczenia szpitalne odbywały się będą w dwóch grupach, następująco:

Środa

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (co tydzień)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (co tydzień)

 

Czwartek

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (15.10, 5.11) )

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (15.10, 5.11)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

Na czas prowadzenia zajęć w formie online ćwiczenia szpitalne odbywały się będą w dwóch grupach, następująco:

Wtorek

Fizjoterapia w pulmonologii ćw.  gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (co tydzień)

Terapia manualna ćwiczenia (mgr A. Kubiaczyk) gr 2 16:00-17:30 (6.10-8.12)

 

Fizjoterapia w pulmonologii ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (co tydzień)

Terapia manualna ćwiczenia (mgr A. Kubiaczyk) gr 1 17:45-19:15 (6.10-8.12)

 

Środa

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw. gr.1 mgr I. Haaso – Maciejewska 15:30-17:00 (co tydzień)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk)  gr 2 15:30-17:00 (co tydzień)

 

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.2 mgr I. Haaso – Maciejewska 17:15-18:45 (co tydzień)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 1 17:15-18:45 (co tydzień)

 

Czwartek

Fizjoterapia w kardiologii ćw. gr.1 mgr T. Hofmański 16:00-17:30 (8.10, 29.10, 26.11, 10.12, 14.01)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.  gr.2 mgr I. Haaso – Maciejewska 16:00-17:30 (8.10, 26.11)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 2 16:00-17:30 (29.10, 10.12)

 

Fizjoterapia w kardiologii ćw. gr.2 mgr T. Hofmański 17:45-19:15 (8.10, 29.10, 26.11, 10.12, 14.01)

Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu ćw.gr.1 mgr I. Haaso – Maciejewska 17:45-19:15 (8.10, 26.11)

Fizykoterapia ćwiczenia (mgr H. Popłonyk) gr 1 17:45-19:15 (29.10, 10.12)

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 13.10 ćwiczenia z przedmiotu fizjoterapia w pediatrii odbywały się będą w formie stacjonarnej w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 zgodnie z planem zajęć

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.10 zajęcia z przedmiotu medycyna fizykalna (fizykoterapia i balneoklimatologia) z mgr H. Popłonyk odbędą się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

Ćwiczenia z przedmiotu kliniczne podstawy w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej z dr I. Urbaniakiem odbywały się będą w Szpitalu przy ul. Poznańskiej – oddział urazowo – ortopedyczny

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

Do dnia 13.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II, III, IV ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekty w planach

 

UWAGA SZKOLENIE!!!

Szwajcarskie Centrum Edukacji oddział w Poznaniu organizuje szkolenie z Masażu leczniczego dla studentów kierunków medycznych. Istnieje możliwość zakwalifikowania się około 30 osób na zajęcia weekendowe w Poznaniu. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji udziela prof. Jacek Lewandowski pod adresem mailowym: j.a.lewandowski@wp.pl

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

OGŁOSZENIA – NIESTACJONARNE

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu medycyna fizykalna i balneologia z mgr H. Popłonyk

 

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.05 o godzinie 16:15 odbędzie się seminarium magisterskie z prof J. Błaszczykiem (Collegium Medicum, Kaszubska 13)

OBSŁUGA DZIEKANATU

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Korekta planu – dotyczy zjazdu 12 – zajęć z prof G. Cywińską – Wasilewską.

12.06: 8:00-10:15 neurofizjologia ruchu, 10:30-12:00 fizykoterapia i dodatkowo w dniu 13.06 – 8:00-10:15 neurofizjologia ruchu (przełożona z dnia 11.04)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowych

PODZIAŁ NA GRUPY

FIZJOTERAPIA III ROK NST

FIZJOTERAPIA IV ROK NST

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.03 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Lewandowskim (MS Teams)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. J. Błaszczykiem (MS Teams)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.03 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Do dnia 7.03 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.03 od godziny 9:00 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać można się do następujących promotorów:

– prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

– prof. dr hab. Jacek Lewandowski

– prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Zapisy odbywały się będą w Dziekanacie u Pani Kornelii Glinkowskiej  

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zbiórka osób uczestniczących w obozie sportowym w środę 24 lutego o godzinie 10:00, w Karpaczu w pensjonacie PATRYN, przy ul. Kamiennej 5B

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii 

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 6.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizykoterapii z prof. G. Cywińską – Wasilewską

 
 
Uwaga studenci I roku
 
UWAGA STUDENCI FIZJOTERAPIA III ROK!!!
 
Przypominamy o konieczności przesłania kart informacyjnych na obóz zimowy. Karty należy wysłać na platformie MS TEAMS do mgr P. Świerczaka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku w wymaganym terminie nie będą mogły uczestniczyć w obozie
 
UWAGA STUDENCI!!!
W dniu 29.01 mija ostateczny termin oddawania dzienników praktyk. Dzienniki złożone po terminie nie będą przyjmowane 
 
 
UWAGA STUDENCI!!!
 
Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

Oferta praktyk zawodowych dla studentów fizjoterapii

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.01 w godzinach zajęć odbędzie się zaliczenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Farmakologia z prof J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE  

W dniu 2.02 od godziny 15:00 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii (Kaszubska 13)

W dniu 6.02 o godzinie 15:00-16:30 0dbędzie się egzamin praktyczny z terapii manualnej (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot fizjoterapia w psychiatrii. Aktualizacja zjazd 11 i 12

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 24.02-01.03.2021 zaplanowany został obóz zimowy 

PISMO WOLONTARIAT

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

FIZJOTERAPIA STUDIA NIESTACJONARNE

Do dnia 27.10 wszystkie zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

FIZJOTERAPIA IV ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W okresie prowadzenia zajęć w formie online zajęcia w piątki odbywały się będą w blokach godzinowych 16:30-18:45 i 18:45-21:00

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.10 zajęcia z kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem zostają odwołane

UWAGA SZKOLENIE!!!

Szwajcarskie Centrum Edukacji oddział w Poznaniu organizuje szkolenie z Masażu leczniczego dla studentów kierunków medycznych. Istnieje możliwość zakwalifikowania się około 30 osób na zajęcia weekendowe w Poznaniu. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji udziela prof. Jacek Lewandowski pod adresem mailowym: j.a.lewandowski@wp.pl

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

Skip to content