Baltic University Programme (BUP), powstały w 1991 roku, jest siecią zrzeszonych uniwersytetów, głównie krajów bałtyckich, ale także z Ukrainy, Czech, Norwegii i Białorusi.

Głównym celem programu jest zrównoważony rozwój ochrony środowiska i demokracji w regionie, a także wzmocnienie regionalnej roli uczelni przystępujących do programu.

Baltic University Programme zrzesza około 225 uniwersytetów, oraz instytucji szkolnictwa wyższego.

Członkostwo w BUP daje krajom uczestniczącym w programie korzyści, takie jak bezpłatny udział w kursach, konferencjach i warsztatach organizowanych w sieci. 
Dziedziny, na których BUP skupia szczególną uwagę to:

  • gospodarka obiegu zamkniętego;
  • zmiany klimatyczne;
  • edukacja a zrównoważony rozwój;
  • odnawialne źródła energii;
  • zrównoważony system rozwoju żywności;
  • zrównoważone środki transportu;
  • zrównoważony model społeczeństwa;
  • zrównoważony rozwój turystyki;
  • zrównoważone zarządzanie gospodarką wodną;
  • rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

Najciekawszą, z punktu widzenia studentów, inicjatywą BUP jest coroczny konkurs na najlepszą pracę magisterską. W ramach którego najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odznaczające się najlepszym podejściem do swojego tematu prace magisterskie zostają nagrodzone wyróżnieniem w postaci dyplomu, oraz nagrodą pieniężną do 500 EURO.

Dla wykładowców bardzo korzystna jest możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach, w trakcie których wykłady mają międzynarodowi eksperci w dziedzinach szczególnie ważnych dla BUP.

Unikalną dla BUP konwencją przeprowadzania konferencji i szkoleń jest coroczny kurs SAIL (Sustainability Applied in International Learning). To szkolenie przybiera formę rejsu po Morzu Bałtyckim, w trakcie którego na okręcie odbywają się wykłady specjalistów, a każdego roku rejs skupia się na innej dziedzinie powiązanej z polityką BUP. Udział w kursie jest bezpłatny dla aplikantów z uniwersytetów członkowskich BUP.

Zapraszamy do zapoznania się z programem pod podanym adresem: http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3.

Skip to content