Praktyki zagraniczne w Wellbeing, Health & Sports service at the Universidade de Vigo (Hiszpania)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy propozycję praktyk zagranicznych w Wellbeing, Health & Sports service at the Universidade de Vigo (Hiszpania), nadesłaną przez naszą uczelnię partnerską w Vigo w Hiszpanii. Od zainteresowanych oczekuje się doskonałej znajomości języka angielskiego i przynajmniej podstaw hiszpańskiego. Oferta kierowana jest do studentów wszystkich kierunków, ale szczególnie do studentów Zarządzania i Informatyki. Szczegóły oferty znajdują się w dołączonym dokumencie, a dodatkowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (Ewa Wasielewska e.wasielewska@akademia.kalisz.pl oraz Monika Napadłek monika.napadlek@akademia.kalisz.pl).

Serdecznie zapraszamy do aplikowania i korzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+. 

Erasmus Placement Offer Form UVIGO Spain Wellbeing Health an Sports

WIRTUALNY DZIEŃ ERASMUS+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy w najbliższy piątek (14 maja 2021 roku) będzie kolejna szansa, by spotkać się z pracownikami Biura Współpracy w Zagranicą w ramach Wirtualnego Dnia Erasmus+. Spotkanie będzie okazją, by porozmawiać i dowiedzieć się wszystkiego o możliwościach wyjazdu za granicę na studia, praktyki i staże absolwenckie w nadchodzącym roku akademickim. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Przypominamy, że pomimo pandemii możliwe jest realizowanie zagranicznych mobilności w uczelniach i instytucjach partnerskich. Zajrzyjcie do naszego wirtualnego biura w najbliższy piątek w godzinach 10.00-14.00.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa90cb5c5cea045dc84a46690db6a79b2%40thread.tacv2/1620470657257?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22b06d3a19-b443-46bd-978a-814a81201973%22%7d

Czekamy i zapraszamy!

Ewa Wasielewska (e.wasielewska@akademia.kalisz.pl) i Monika Napadłek (monika.napadlek@akademia.kalisz.pl)

Wykłady otwarte i wirtualne zwiedzanie starówki w Kłajpedzie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasza uczelnia partnerska na Litwie, Klaipeda State University of Applied Sciences (KVK), organizuje wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników oraz wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po starówce w Kłajpedzie. Wydarzenia będą częścią 14th International Week w KVK. Przypominamy studentom fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, zarządzania, mechaniki i budowy maszyn oraz informatyki o możliwości wyjazdu do Kłajpedy w ramach programu Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły poniżej:

Wirtualna wycieczka z przewodnikiem po starówce w Kłajpedzie:

20/04/2021

14:45 – 15:30 (EEST time zone)

Please join the meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJiYzI1MmItNWU1Zi00MjM1LWJiYWYtMGNlZmRkOTI3ZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

Wykłady otwarte:

20/04/2021

13:00 – 13:45 (EEST time zone)

Open lecture: “Win-win partnerships in marketing: one man’s trash is another man’s treasure”  

Dr. Donatas Jonikas

https://zoom.us/j/93613551010?pwd=aWVMR0hzTTFWN1NsMFhBYkhYUDdlZz09

Meeting ID: 936 1355 1010

Passcode: e1cu55

21/04/2021

14:30 – 15:30 (EEST time zone)

Open lecture: Electromobility Perspectives in Lithuania

Dr. Ričardas Malkus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjMjA2M2MtYjI2My00MDcyLThhYTUtOThmNjBjZWYwMGJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

22/04/2021

14:15 – 15:00 (EEST time zone)

Open lecture: “Capacity building: healthy body”

Lect. Daiva Lenčiauskienė

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk0NzE2NzItNmM0My00MmNjLWEyNmItNzhiMDUzNjhjZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

WIRTUALNY DZIEŃ ERASMUS+ PODCZAS DNI OTWARTYCH

Szanowni Państwo,

serdecznie przypominamy, że tegoroczne Dni Otwarte w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będą też okazją do spotkania z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą w ramach Wirtualnego Dnia Erasmus+. W pokoju Erasmus+ dowiecie się Państwo wszystkiego, czego jeszcze nie wiecie o programie i o możliwościach wyjazdu na studia i praktyki za granicę w nadchodzącym roku akademickim. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Przypominamy, że pomimo pandemii możliwe jest realizowanie zagranicznych mobilności w uczelniach i instytucjach partnerskich. Bądźcie bezpieczni, ale nie dajcie się zatrzymać! Zajrzyjcie do naszego wirtualnego biura w najbliższy piątek w godzinach 13.00-15.00.

https://spotkajmysie.akademia.kalisz.pl/

Czekamy i zapraszamy!

Ewa Wasielewska (e.wasielewska@akademia.kalisz.pl) i Monika Napadłek (monika.napadlek@akademia.kalisz.pl)

SPRING SCHOOL W GRUZJI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów Akademii Kaliskiej do wzięcia udziału w wirtualnej Spring School organizowanej w dniach 15-17 kwietnia 2021 przez naszą uczelnię partnerską w Gruzji, Georgian National University SEU. Temat wydarzenia: „European and Euro Atlantic Integration process of Georgia”. Wszystkie prelekcje odbywać się będą w języku angielskim. Studenci naszej uczelni są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo. Uczestnicy Spring School otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez Biuro Łącznikowe NATO w Gruzji oraz Georgian National University SEU.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1KWwv4AQ88nhLedB2Z6JVwrKBPJ-AaW6iR6tIFDT3z04/edit

Dodatkowych informacji udziela organizator: iro@seu.edu.ge oraz Biuro Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej (e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, monika.napadlek@akademia.kalisz.pl). Zachęcamy do zapoznania się z programem Spring School (załącznik) i uczestnictwa w wydarzeniu.

Invitation Spring-School.pdf

GEORGIAN NATIONAL UNIVERSITY SEU ZAPRASZA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH AKADEMII KALISKIEJ

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej uczelni partnerskiej w Gruzji.

Na podstawie umowy bilateralnej zawartej między Akademią Kaliską a Georgian National University SEU, studenci kierunku Zarządzanie mają możliwość zrealizowania jednosemestralnej mobilności w tej prestiżowej uczelni w Tbilisi w roku akademickim 2021/2022. Warunkiem udziału w mobilności jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – językiem wykładowym w SEU będzie język angielski. Kandydaci muszą przesłać wymagane dokumenty do SEU do 25 maja 2021. Studenci Akademii Kaliskiej zostaną zwolnieni z konieczności opłacenia czesnego na rzecz SEU, ale muszą liczyć się z miesięcznymi kosztami utrzymania na poziomie ok. 500 Euro.

Georgian National University SEU zaprasza także chętnych nauczycieli akademickich Akademii Kaliskiej do konkursu w ramach Visiting Professors Programme. Konkurs dotyczy następujących dziedzin: Business, Management (w tym: Tourism management, Education management), Finance, Psychology, Law, Banking, Human Resources, Journalism, International Relations, Research Methodology. Zakwalifikowani wykładowcy będą prowadzić zajęcia w języku angielskim w formie zdalnej z wykorzystaniem Zoom i mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 100 Euro/godzinę. Termin zgłoszenia upływa 1 maja 2021. Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w dołączonych dokumentach. Koordynatorem wymiany w SEU jest Maka Kuchava m.kuchava@seu.edu.ge . Zapraszamy także do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, monika.napadlek@akademia.kalisz.pl). 

International Staff Mobility Program at SEU

International Student Mobility Program at SEU

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim. Wszyscy, którzy planują wyjazd na studia do zagranicznych uczelni partnerskich w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2021/2022 powinni już teraz złożyć kompletne formularze zgłoszeniowe w Biurze Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej. Rekrutacja dotyczy także studentów, którzy planują realizować praktyki lub staże absolwenckie w ramach programu – to też czas, by złożyć kompletne formularze zgłoszeniowe wraz z zaproszeniem z firmy/instytucji, do której Państwo pojedziecie. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/#.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły aż do momentu wyczerpania funduszy.

Zachęcamy także do skontaktowania się z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, monika.napadlek@akademia.kalisz.pl, tel: 62 76-79-566) oraz do odwiedzenia naszego pokoju podczas Dni Otwartych Akademii Kaliskiej online w dniu 16.04.2021.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+!

NOWE KIERUNKI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Z przyjemnością informujemy o kolejnej uczelni, z którą udało nam się rozpocząć współpracę w ramach programu Erasmus+: Vilnius College of Technologies and Design. Podpisana umowa pozwoli na wymianę studentów i pracowników Wydziału Politechnicznego – dotyczy kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo oraz Elektrotechnika.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia do Wilna.

http://online.pubhtml5.com/vkqj/xyec/#p=1

International Days 2021 w Rydze

Uprzejmie informujemy, że nasza uczelnia partnerska w Rydze (Łotwa), Red Cross Medical College of Rīga Stradiņš University, serdecznie zaprasza do udziału w International Days 2021 w dniach 12-13 maja 2021. Wydarzenie będzie miało charakter wirtualny. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania specjalistycznych wykładów, a także do udziału w konferencji studenckiej.  Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Kontakt:

Irīna Rudenko
Project Coordinator
Phone number: +371 67630910
irina.rudenko@rcmc.lv

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566). Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/.

Skip to content