• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zapraszają studentów do udziału w warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy pn. „WSPARCIE NA STARCIE”.

Rozmowa kwalifikacyjna jest nieodłączną częścią tradycyjnego procesu rekrutacji, często postrzegana jako przeszkoda w uzyskaniu danej pracy. Nie mamy obycia i często nie wiemy jak się zachować.

A gesty nieświadomego siebie kandydata często przeczą słowom.  

Niezależnie od celu jaki chcemy osiągnąć rozmowa kwalifikacyjna jest doskonałym polem do popisu. W większości przypadków to My kształtujemy opinie rozmówcy na swój temat. Mamy okazję zaprezentowania wiedzy o własnych zasobach, talentach i umiejętnościach, a przede wszystkim pokazania siebie !

Celem warsztatów jest rozmowa kwalifikacyjna i jej najważniejsze aspekty. Ogólne zasady i właściwe zachowania podczas rozmowy o pracę. Uczestnicy poznają swoje mocne strony i sposoby doskonalenia umiejętności autoprezentacji. Uczestnicy będą potrafili odpowiednio zareagować na niespodziewane sytuacje i pytania, które mogą zaistnieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również skutecznie poradzić sobie ze stresem.

Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów i praktyków w obszarze human resources z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Formularz zapisu: