• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w Konkursie Szybkiej Ścieżki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2021, numer Wniosku: POIR.01.01.01-00-0851/21.

Tytuł projektu  to: Opracowanie technologii zautomatyzowanego zgrzewania trzpieni montażowych dla elementów galanterii nagrobnej: mosiężnej, ze stali nierdzewnej. Kierownikiem B+R projektu jest dr inż. Adrian Mróz, Prof. Wizytujący Akademii Kaliskiej. 

Projekt został złożony przez konsorcjum w składzie: lider konsorcjum – Adjatech  Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – partner konsorcjum. Budżet całkowity projektu: 6.715.868,60 PLN,  dofinansowanie: 5.210.377,80 PLN (dofinansowanie lidera konsorcjum: 3.636.227,20 PLN). Budżet całkowity partnera wynosi 1.574.150,60 PLN.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem technologii zautomatyzowanego zgrzewania trzpieni montażowych dla wykrawanych laserowo elementów galanterii nagrobnej ze stali nierdzewnej, mosiądzu. Rezultaty projektu ma stanowić zwalidowana i zoptymalizowana technologia, której wdrożenie w sposób istotny przyczyni się do zmniejszenia ilości generowanych braków (przez „braki” rozumie się wadliwe produkty). Efekt ten zostanie osiągnięty głównie przez automatyzację procesu tworzenia połączeń zgrzewanych (zapewnienie powtarzalności i eliminację czynnika ludzkiego), ale także przez robotyzację powierzchniowej obróbki wykańczającej wyrobów.