• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Colian-Logistic - Wizyta - News

Z inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Zakładu Logistyki i Transportu Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej studenci  kierunku „Zarządzanie Logistyką” odbyli wycieczkę studyjną w  Firmie Colian Logistics w Opatówku .

W trakcie spotkania P. Patrycja Pyjecka  kierownik spedycji międzynarodowej i agencji celnej omówiła istotę oraz dokumentację wykorzystywaną w międzynarodowej spedycji drogowej, morskiej, lotniczej i kolejowej.  W praktyczny sposób pokazała  z jakich narzędzi oraz aplikacji korzysta w swojej pracy spedytor międzynarodowy, jakie kompetencje powinien posiadać, aby wykonywać swój zawód w sposób profesjonalny i skuteczny. Na koniec prelekcji studenci rozwiązali praktyczne case study.

Najwięcej jednak wrażeń dostarczyła studentem możliwość bezpośredniego przyjrzenia się procesom logistyczny w nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym magazynie wysokiego składowania, który powstał przy zakładzie produkcyjnym Colian. Kierownik logistyki P. Maciej Hyła w  bardzo interesujący  sposób pokazał poszczególne  elementy wchodzące w skład systemu zarządzania gospodarką magazynową, które  wspierane są przez  szereg nowoczesnych rozwiązań w tym branżowe systemy, takie jak: ERP, SAP, WMS, TMS.

 Pani Marzenia Witczak -Bembel specjalista ds. personalnych omówiła  możliwości oraz warunkach odbywania praktyk i pracy zawodowej w Firmie Colian Logistics. 

Pani Marice Rajter specjaliście ds. marketingu serdecznie dziękujemy  za koordynację wycieczki.