• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Warsztaty z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu-2

W ramach wzajemnie podpisanej umowy współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu , a uczelnianym Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości , studenci II roku studiów stacjonarnych, specjalności : zarządzanie logistyką oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa uczestniczyli w warsztatach pt.: Jak poprawnie sporządzić wniosek o przyznanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W trakcie spotkania omówione zostały  zasady przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP , w tym:

  • warunki przyznawania środków,
  • ograniczenia,
  • zabezpieczenia ,
  • procedury oceny wniosku.

Pomysłodawcą warsztatów była dr Aneta Pisarska. Zajęcia poprowadziła Pani Anna Matczak – Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy z PUP w Kaliszu.