• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

–  Dziękuję rektorowi, prof. Andrzejowi Wojtyle i wszystkim ludziom dobrej woli z Akademii Kaliskiej, za pomoc i wsparcie, jakie od was otrzymaliśmy i otrzymujemy. Nigdy o tym nie zapomnimy – powiedział prof. Andrii Bazylewicz, na co dzień pracownik Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, a ostatnio koordynator ratownictwa wojennego Ukrainy, który przyjechał do Kalisza.

Prof. Andrii Bazylewicz od 2019 roku jest profesorem wizytującym w kaliskiej uczelni. Dotychczas przyjeżdżał do Kalisza regularnie, m. in. na Światowe Konferencje Zdrowia Rodziny. Wybuch wojny, zaskoczył go, podobnie jak większość Ukraińców.

– Ukrainy mogłoby już nie być, gdyby nie wsparcie takich przyjaciół, jak tych, których mamy w Kaliszu – powiedział prof. Bazylewicz. – Po rosyjskiej agresji na mój kraj, natychmiast skontaktował się ze mną rektor Akademii Kaliskiej i zapytał, czego potrzebujemy. Kilka dni później dotarł do Lwowa transport m. in. leków środków pierwszej pomocy. Nigdy wam tego nie zapomnimy.

Prof. Andrii Bazylewicz przywiózł ukraińskie gazety, wydawane już po wybuchu wojny, w które pisały o pomocy, jakiej udzieliła Akademia Kaliska. Prezydentowi Kalisza wręczył z kolei książkę, opisującą historię Światowej Federacji Ukraińskich Towarzystw Lekarskich (której jest prezesem) i okazało się, że ta organizacja została założona… w Szczypiornie przez internowanych lekarzy.

– Staramy się wspierać was, jak tylko możemy. Wszyscy mamy nadzieję, na rychłe zakończenie wojny i powrót do normalności – przyznał prezydent Krystian Kinastowski

– Wierzymy głęboko w to, że tak się właśnie stanie i będziemy mogli kontynuować współpracę między uczelniami, ale angażując w nią oba miasta – dodał prof. Bazylewicz, który jest autorem unikalnej metody rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem ścieżek spacerowych w parkach.

– Pracujemy nad tym, aby ten program wdrożyć w Kaliszu. Prof. Bazylewicz znalazł czas, aby zobaczyć Las Winiarski, ścieżkę zdrowia na Wolicy, Park Przyjaźni, Park Miejski i Park nad Krępicą. Chce w Kaliszu stworzyć taki właśnie system ścieżek spacerowych i swoim pomysłem zainteresował prezydenta. Oby tylko wojna jak najszybciej się skończyła i oby nasi przyjaciele mogli wrócić do normalnej pracy – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.