• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kanclerz

mgr Grzegorz Szymański, EMBA

Główna Księgowa,
zastępca Kanclerza

mgr inż. Magdalena Witczak

Dyrektor Administracyjny,
zastępca Kanclerza

dr Łukasz Mikołajczyk, EMBA

Biblioteka
Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych
Kierownik dr hab. Krzysztof Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki
Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych
dr hab. inż. Janusz Kapuściński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe
Dyrektor dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Instytut Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
Wicedyrektor prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych

Dyrektor dr inż. Antoni Niepokólczycki

Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss
Wicedyrektor mgr Jolanta Bilińska

Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia 

Kierownik dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Międzywydziałowa Katedra Inżynierii Mechaniczno-Medycznej

Kierownik dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

Koordynatorzy
dr Anna Matuszewska – Wydziałowy Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
dr Tatiana Manasterska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora – Wydziałowy Koordynator ds. Studiów Podyplomowych „Higiena i Epidemiologia”
dr Jan Frąszczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego – Uczelniany Koordynator Kontroli Zarządczej