• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kanclerz

mgr Grzegorz Szymański, EMBA

Główna Księgowa,
zastępca Kanclerza

mgr inż. Magdalena Witczak

Dyrektor Administracyjny,
zastępca Kanclerza

mgr Łukasz Mikołajczyk, EMBA

Biblioteka
Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych
Kierownik dr hab. Krzysztof Walczak, prof. Akademii Kaliskiej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki
Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych
dr hab. inż. Janusz Kapuściński, prof. Akademii Kaliskiej

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe
Dyrektor dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej

Instytut Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
Wicedyrektor prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss
Wicedyrektor mgr Jolanta Bilińska

Koordynatorzy
dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +
dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej – Uczelniany Koordynator Kontroli Zarządczej