• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Pełnomocnik ds. międzynarodowych kontaktów naukowych

prof. dr hab. inż.  Jan Posobiec
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Bartosz Spychalski
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

mgr Halina Warsiewicz
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr inż. Paweł Rubiński
Pełnomocnik ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

mgr Katarzyna Bronowska
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

mgr Kazimierz Matusiak
Pełnomocnik ds. Kontaktów z Uczelniami i Środowiskami Naukowymi Rosyjskojęzycznymi

dr Adam Plichta
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Akademii Kaliskiej

Robert Matuszczak
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji