• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W MIEŚCIE

Współpraca w regionie z punktu widzenia dydaktycznego opiera się na wykorzystaniu szerokiej bazy technicznej lokalnego przemysłu do prowadzenia zajęć, głównie laboratoryjnych, a także realizacji praktyk zawodowych. W ramach podpisanych porozumień uczelnia umożliwia studentom odbywanie praktyk w wiodących firmach i instytucjach regionu. Współpracujące ze szkołą zakłady pracy oferują zatrudnienie najlepszym absolwentom wszystkich kierunków i specjalności.

Na płaszczyźnie międzyuczelnianej PWSZ w Kaliszu realizuje koncepcję wspólnego budowania Akademii Kaliskiej z trzema istniejącymi w mieście szkołami wyższymi:

 • Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
 • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej,

W KRAJU

Współpraca w kraju polega przede wszystkim na zapewnianiu studentom kaliskiej uczelni ciągłości kształcenia na studiach magisterskich. Jest ona zachowana dzięki podpisanym umowom o współpracy z następującymi uczelniami:

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu,
 • Politechniką Poznańską,
 • Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
 • Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • Politechniką Łódzką,
 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

Ponadto w ramach zatrudniania kadry i wymiany doświadczeń uczelnia współpracuje z:

 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Politechniką Wrocławską.