• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Akademii Kaliskiej i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,
 • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię,
 • wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in. zapewnienie wsparcia w postaci tłumacza migowego dla 4 studentów z niepełnosprawnościami oraz pomocy dydaktycznych dla 69 studentów,
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności  wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 24 osób.

Projekt na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. z kaliską Fundacją Bread of Life oraz Fundacją Mocni Miłością.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  

4 051 376,40 zł

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 

3 414 500,03 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

: 01.01.2021 – 31.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

HARMONOGRAM WSPARCIA:

LpTytuł szkoleniaMiejsceIlość osóbTermin
1Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1224 WRZEŚNIA 2021
2Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1228 WRZEŚNIA 2021
3Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1212 PAŹDZIERNIKA 2021
4Kurs języka migowego dla kadry administracyjnej, zarządzającej i dydaktycznejAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy  Świat 4
62-800 Kalisz, sala numer 42
Terminy (PDF)
5Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie styczeń – kwiecień 2022
Przejdź do formularza wsparcia
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)
6Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.
ONLINE1225 marca 2022
7Obsługa studenta z niepełnosprawnością.
Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 
ONLINE1231 marca 2022
8Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie
maj – sierpień 2022
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)
9Wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne w terminie
wrzesień – grudzień 2022

Przejdź do formularza wsparcia
Górnośląska 10, 62-800 KaliszTerminy (PDF)

OGŁOSZENIA

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE