• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
flaga wraz z godłem Polski

Konferencja naukowa – II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 270 000 PLN

Całkowita wartość: 300 000 PLN

Celem konferencji będzie stworzenie międzynarodowego forum wymiany i analizy wyników badań prowadzonych w Polsce i na świecie, próba wskazania nowych obszarów badawczych, dyskusja nad aktualnymi zagrożeniami

zdrowia w czasach kryzysów i wojen, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii Covid-19 oraz współczesnych konfliktów zbrojnych na terenie Europy oraz Afryki, a także integracja środowiska naukowego. Bardzo ważnym

zamierzeniem organizatorów konferencji jest również popularyzacja wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej oraz innych uczelni Wielkopolski poszukiwań badawczych związanych ze zdrowiem.

Pokłosiem konferencji będzie wydanie dwóch monografii naukowych, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Link do strony konferencji: https://www.calisiaconference.com/