• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
logo kapitał ludzki oraz unii europejskiej

Informacje o projekcie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizuje projekt „Profesjonalne przygotowanie zawodowe studentek i studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Termin realizacji projektu – maj 2014 r. – kwiecień 2015 r.

Projekt dotyczy realizacji szkoleń oraz płatnych staży dla studentów kierunków politechnicznych PWSZ w Kaliszu: Mechaniki i budowa maszyn, Inżynierii środowiska, Budownictwa, Elektrotechniki oraz Informatyki.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiegow Kaliszu realizuje projekt „Energooszczędnie zbuduj swoją przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu – lipiec 2012 r. – grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiegow Kaliszu realizuje projekt „Inżynieria środowiska – kierunek z perspektywami”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu – lipiec 2012 r. – grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszurealizuje projekt „Mechanika i budowa maszyn – profesjonalny start do Twojej kariery!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Termin realizacji projektu – lipiec 2012 r. – grudzień 2015 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zrealizowała projekt „Studia Podyplomowe na rzecz rozwoju kadr nowej gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Termin realizacji projektu – styczeń 2011 r. – grudzień 2012 r.

W ramach projektu realizowano będą dwie edycje studiów podyplomowych na kierunkach:

 • Menedżerski;
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizuje projekt „Inżynieria środowiska szansą na zawód z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Termin realizacji projektu – październik 2009 r. – luty 2014 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiegow Kaliszu realizuje projekt „Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Termin realizacji projektu – październik 2009 r. – luty 2014 r.

Studia na zamawianym kierunku to m.in. stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie dla połowy studentów, darmowe kursy i szkolenia, wyjazdy dydaktyczne, wykłady wybitnych specjalistów i wiele innych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zrealizowała kształcenie na kierunkach zamawianych, na specjalnościach:

 • technologia informacyjna w elektrotechnice (na kierunku Elektrotechnika),
 • informatyka przemysłowa (na kierunku Mechanika i budowa maszyn)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

Tytuł projektu systemowego realizowanego przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż„.

Otrzymane dofinansowanie – 1 528 724,40 zł

Termin realizacji projektu – październik 2008 r. – czerwiec 2011 r.

Studia na zamawianych specjalnościach to m.in.:

 • 1 000 zł miesięcznego stypendium dla połowy studentów już od pierwszego roku (stypendium przyznawane przez trzy lata na okres 9 miesięcy),
 • specjalne kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki,
 • dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem programów wspomagających projektowanie,
 • dodatkowe zajęcia z języka obcego,
 • wyjazdy do przedsiębiorstw oraz na międzynarodowe targi,
 • wykłady wybitnych specjalistów wizytujących uczelnię,
 • liczne szkolenia zakończone certyfikatami.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizuje studia pomostowe organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet II

Działanie 2.3

Poddziałanie 2.3.2 „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”.

Termin realizacji projektu – od października 2008 r.

Oznacza to, że:

 • 80 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2008/2009 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 30 na kierunku Położnictwo
 • 90 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2009/2010 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 77 na kierunku Położnictwo
 • 120 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2010/2011 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 55 na kierunku Położnictwo
 • 120 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2011/2012 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo i 39 na kierunku Położnictwo
 • 100 studentek rozpoczynających w roku akademickim 2012/2013 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo
 • 50 studentek rozpoczynających w roku akademickim 2013/2014 studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo

studiowało/studiuje bezpłatnie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zrealizowała projekt „Uniwersytet Gimnazjalisty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Otrzymane dofinansowanie – 49 998,01 zł

Termin realizacji projektu – październik 2008 r. – czerwiec 2009 r.

W ramach projektu kaliska uczelnia zapewniała młodzieży gimnazjalnej z okolicznych miejscowości m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Urzędem Gminy Lisków zrealizowała projekt „Młodzież w Liskowie – aktywna i wykształcona” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VII

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Otrzymane dofinansowanie – 48 133,39 zł

Termin realizacji projektu – marzec 2010 r. – sierpień 2010 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zrealizowała projekt „Uniwersytet Gimnazjalisty II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Otrzymane dofinansowanie – 49 989,90 zł

Termin realizacji projektu – wrzesień 2009 r. – luty 2010 r.

W ramach projektu kaliska uczelnia zapewniała młodzieży gimnazjalnej z okolicznych miejscowości m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Targi Książki w Krakowie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu zrealizowała projekt „Uniwersytet Licealisty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Otrzymane dofinansowanie – 49 998,90 zł

Termin realizacji projektu – październik 2010 r. – marzec 2011 r.

W ramach projektu organizatorzy zapewnili młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych m.in. interesujące wykłady, wyjazd na Targi Książki w Krakowie, zajęcia laboratoryjne i zajęcia z pierwszej pomocy. Projekt zakończony został egzaminem z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych uczniów, rozdanych podczas uroczystego absolutorium.

Europejski Fundusz Społeczny otwiera się w nowym oknie

Kontakt

mgr inż. Bartosz Spychalski

ul. Nowy Świat 5, 62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 530

email fundusze@pwsz.kalisz.pl