• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Celem głównym warsztatów dla dzieci i młodzieży jest zaznajomienie uczestników z warsztatem pracy naukowca oraz wzrost ich wiedzy uczestników o aktualnych trendach badawczych w naukach ścisłych i przyrodniczych.

Warsztaty dedykowane są uczniom klas 7 i 8 Szkół Podstawowych oraz uczniom Szkół Średnich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia przeprowadzone będą w laboratoriach i pracowniach znajdujących się na Wydziale Politechnicznym ul. Poznańska 204- oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu ul. Kaszubska 13 w Kaliszu (dojazd własny)

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję w praktyce przekonać się, na czym polega praca naukowca, osobiście przeprowadzą proste eksperymenty naukowe z wykorzystaniem odczynników, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego.

Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców, dydaktyków Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej jak i specjalistów w swoich dziedzinach, z współpracujących jednostek naukowych i dydaktycznych.

Wykładowcy wprowadzą słuchaczy w świat nauki i nowoczesnych technologii. Zakres materiału będzie odwoływał się do podstawy programowej w danej dziedzinie jak i zawierał treści znacznie rozszerzające wiedzę uczestników.

Zajęcia realizowane będą w blokach tematycznych w soboty, od godziny 9:00 do godziny 17:00.

I termin – 17.12.2022 r. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać skanem na adres dwr@akademiakaliska.edu.pl do 10 grudnia 2022 r. godz. 15:30

II termin – 14.01.2023 r. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać skanem na adres dwr@akademiakaliska.edu.pl do 5 stycznia 2023 r. godz. 15:30

III termin – 22.06.2023 r. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać skanem na adres dwr@akademiakaliska.edu.pl do 14 czerwca 2023 r. godz. 15:30

Podczas każdego spotkania uczestnicy wezmą udział w 3 warsztatach tematycznych, zostanie im także zapewniony ciepły posiłek, podczas przerwy obiadowej.

Czas trwania każdego warsztatu to 3 godziny lekcyjne.

Warsztaty prowadzone będą w niewielkich, 6 – osobowych zespołach, co umożliwi każdemu z młodych naukowców na indywidualne działania pod okiem prowadzącego.

W ramach zajęć projektowych każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 26 warsztatach tematycznych. Tematyka warsztatów obejmować będzie takie dziedziny jak fizyka, chemia, kryminalistyka, fizyka medyczna, biofizyka/bioinżynieria, matematyka, informatyka, robotyka, nauka o materiałach, geografia, ochrona środowiska, biologia oraz biotechnologia.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi dziedzinami nauki i badaniami w nich prowadzonymi. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, odnajdzie swoją naukową ścieżkę, którą będzie mógł podążać w przyszłości.

Rekrutacja do projektu

Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, który zainteresowany jest rozwijaniem i wzbogacaniem swojej wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Każdy, kto szuka swojej naukowej ścieżki i pragnie przeżyć inspirujące przygody w świecie nauki.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie:

Pliki do pobrania

Zgłoszenia uczestnika dokonują rodzice lub prawni opiekunowie ucznia! O dostaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja warsztatów

17.12.2022r. – odbyło się 3 warsztatów o tematyce „Chemia” prowadzone przez Lucjan Staszewski Fugas Edukacja w warsztatach wzięło udział 15 uczniów szkoły podstawowej 

17.12.2022r. – odbyło się 3 warsztatów o tematyce „Inteligencja wieloraka” prowadzone przez mgr Łukasz Mikołajczyk w warsztatach wzięło udział 15 uczniów szkoły podstawowej 

17.12.2022r. – odbyło się 3 warsztatów o tematyce „kuracja gołębiem, czy można zamieszkanie w rynsztoku-historia medycyny” prowadzone przez Pan od Historii w warsztatach wzięło udział 15 uczniów szkoły podstawowej 

14.01.2023 r. odbyło się 3 warsztatów o tematyce „camera obscura i labolatorium dżwięku” prowadzone przez Labolatorium Pana Korka w warsztatach wzięło udział 27 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz ponad podstawowej.

14.01.2023 r. odbyło się 3 warsztatów o tematyce „programowanie” prowadzone przez dr Dominika Wojtaszczyka w warsztatach wzięło udział 27 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz ponad podstawowej.

14.01.2023 r. odbyło się 3 warsztatów o tematyce „środowisko- badanie wody” prowadzone przez dr Sławomire Janiak w warsztatach wzięło udział 27 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz ponad podstawowej.

22.06.2023 r. – 3 warsztaty po 3h o tematyce „Modelowanie 3D w programie Siemens Solid Edge” przeprowadził mgr inż. Karol Konecki, w warsztatach 26 uczniów szkoły ponadpodstawowej.

22.09.2023 r. odbyło się 3 warsztatów o tematyce „programowanie” prowadzone przez dr Dominika Wojtaszczyka w warsztatach wzięło udział 28 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz ponad podstawowej.

22.09.2023 r. – 3 warsztaty po 3h o tematyce „Modelowanie 3D w programie Siemens Solid Edge” przeprowadził mgr inż. Karol Konecki, w warsztatach 25 uczniów szkoły ponadpodstawowej.