• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
flaga wraz z godłem Polski

Konferencja naukowa – III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 250 000 PLN

Całkowita wartość: 297 000 PLN


Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum wymiany i analiza wyników badań prowadzonych w Polsce i na świecie, próba wskazania nowych obszarów badawczych, dyskusja nad zagrożeniami dla zdrowia z powodu palenia
tytoniu i spożywania alkoholu, a także skutki zdrowotne wynikające z pandemii Covid-19. Bardzo ważnym zamierzeniem organizatorów konferencji jest popularyzacja wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
Akademii Kaliskiej oraz wydziałów medycznych innych uczelni Wielkopolski poszukiwań badawczych związanych ze zdrowiem, a także integracja środowiska naukowego. Pokłosiem konferencji będzie wydanie materiałów pokonferencyjnych w otwartym dostępie.


W przypadku potrzeb, których spełnienie mogłoby ułatwić Państwu udział w konferencji prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres j.przylecka@akademia.kalisz.pl 

Pliki do pobrania: