• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
flaga wraz z godłem Polski

Informacje

Milion złotych dofinansowania otrzymała Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach ,,Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Andrzej Wojtyła podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  umowę nr MEiN/2021/138/DIR/DID, na mocy której Uczelnia otrzymała, środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w Akademii Kaliskiej.

Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na

doposażenie pracowni symulacji klinicznej ratownictwa medycznego, kosmetologii, fizjologii wysiłku i fizjologii klinicznej,

doposażenie laboratoriów: badań geometrycznych kół zębatych, badań wytrzymałościowych kół zębatych, badań materiałowych kół zębatych Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych,

doposażenie sal i pracowni komputerowych Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Politechnicznego oraz Laboratorium Systemu zarządzania Kryzysowego Jaśmin 

zakup monitorów interaktywnych dla Wydziału Nauk Społecznych,

rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej,

szkolenia dla nauczycieli akademickich

promocję kierunków studiów o profilu praktycznym