• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Zofia Marciniak

Temat rozprawy doktorskiej
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Obrona

22.06.2021

Data nadania stopnia

28.06.2021r.

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij

prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak