• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Sławomir Kotoński

Temat rozprawy doktorskiej
Koncepcja systemu ochrony przeciwpożarowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ludności na przykładzie obszaru chronionego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Data wszczęcia postępowania

16.09.2021r.

Obrona

14.12.2021r.

Data nadania stopnia

16.12.2021r.

Recenzenci

prof. dr hab. Lech Szczepan Kościelecki

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski

dr hab. Marcin Smolarkiewicz