• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Roman Pisarski

Temat rozprawy doktorskiej
Wpływ przestępczości lokalnej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Data wszczęcia postępowania

06.10.2022r.

Obrona

14.12.2022r.

Data nadania stopnia

19.01.2023r.

Recenzenci

prof. dr. hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI
Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

dr. hab. Janusz GIERSZEWSKI
Akademia Pomorska w Słupsku