• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Paweł Zagórski

Temat rozprawy doktorskiej
Wojska obrony terytorialnej w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa

Dokumenty

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Promotor pomocniczy

dr Paweł Kamiński

Data wszczęcia postępowania

14.12.2022r.

Obrona

Data nadania stopnia

Recenzenci

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Witold Lidwa
Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu