• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Paweł Zagórski

Temat rozprawy doktorskiej
Wojska obrony terytorialnej w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Promotor pomocniczy

dr Paweł Kamiński

Data wszczęcia postępowania

14.12.2022r.

Obrona

07.03.2023r.

Data nadania stopnia

30.03.2023r.

Recenzenci

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Witold Lidwa
Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu