• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Monika Muszyńska

Temat rozprawy doktorskiej
Policja we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty

Promotor

dr hab. inż. Tomasz Rubaj

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023

Obrona

Data nadania stopnia

Recenzenci

prof. dr. hab. Czesław JARECKI

ppłk  dr. hab. Dariusz BOGUSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa

dr. hab. inż. Zdzisław POLCIKIEWICZ – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzje