• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Marcin Czupryński

Temat rozprawy doktorskiej

Kierunki rozwoju i doskonalenia oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim w aspekcie przygotowania i realizacji zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Promotor

dr hab. inż. Tomasz Rubaj

Promotor pomocniczy

dr inż. Marcin Lipka

Recenzenci

  • gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka
  • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
  • dr hab. inż. Zbigniew Leśniewski

Data wszczęcia postępowania

14.04.2023r.

Obrona

29.06.2023r.

Data nadania stopnia

28.09.2023