• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Magdalena Wierzbik-Strońska

Temat rozprawy doktorskiej
Analiza interwencji przeprowadzonych przez Wojewódzki Zespół Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w 2018 roku

Dokumenty

Promotor

prof. ucz. dr hab. n. med. Anita Lyssek – Boroń 

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

06.12.2022r.

Obrona

Data nadania stopnia

Recenzenci

Robert Maciej Gałązkowski – prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Joanna Rosińczukprof. dr hab. n. med. Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Grzegorz Machnik dr hab. n. med. Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach