• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Krzysztof Wosiński

Temat rozprawy doktorskiej
Znaczenie wywiadu opartego na otwartych źródłach (OSINT) w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa osobowego

Dokumenty

Promotor

prof. dr hab. inż. Piotr Dela

Promotor pomocniczy

dr inż. Łukasz Apiecionek

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023

Obrona

13.04.2023 – 11:00

Data nadania stopnia

Recenzenci

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. inż. Maciej Marczak

dr hab. Jerzy Kosiński

Recenzje