• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Kinga Janik – Koncewicz

Temat rozprawy doktorskiej

Rozwój stanu zdrowia Polaków w latach 2000-2019. Rola palenia tytoniu i spożywania alkoholu

Dokumenty

Recenzje

Promotor/Promotorzy

Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Data wszczęcia postępowania

18.04.2023 r.

Obrona

03.04.2024 r.

Data nadania stopnia

Recenzenci

-prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

-prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, CMKP

-dr hab. med. Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny