• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Artur Ryszard Jakubczak

Temat rozprawy doktorskiej
Wojska Obrony Terytorialnej w Rzeczpospolitej Polskiej

Promotor

dr hab. Ireneusz Dziubek

Promotor pomocniczy

dr Bogumiła Pawlaczyk

Dokumenty

Data wszczęcia postępowania

14.12.2022r.

Obrona

30.03.2023r. – 13:00

Data nadania stopnia

15.06.2023r.

Recenzenci

prof. dr. hab. Marian Kopczewski
Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Kościuszki

dr hab. inż. Ryszard Chrobak
Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. Henryk Wyrębek
Uniwersytet Przyrodniczo –Humanistyczny w Siedlcach