• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Arkadiusz Przybyła

Temat rozprawy doktorskiej

KONCEPCJA SYSTEMU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Promotor

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Recenzenci

  • prof. dr hab. Bogdan Szulc
  • prof. dr hab. Witold Lidwa
  • dr hab. Karolina Helnarska

Data wszczęcia postępowania

15.06.2023

Obrona

08.09.2023

Data nadania stopnia

28.09.2023