• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Andrzej Bartkowiak

Temat rozprawy doktorskiej

KONCEPCJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA WYMIANY INFORMACJI W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Promotor

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Recenzenci

  • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
  • prof. dr hab. Marian Kopczewski
  • dr hab. inż Zbigniew Ciekanowski

Data wszczęcia postępowania

15.06.2023

Obrona

07.09.2023

Data nadania stopnia doktora

28.09.2023