• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Agnieszka Marzenna Strumińska

Temat rozprawy doktorskiej
Wpływ kuratorów sądowych na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego nieletnich

Dokumenty

Promotor

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023

Obrona

28.03.2023r. – 12:00

Data nadania stopnia

Recenzenci

prof. dr hab. Bogdan SZULC – Uczelnia ŁUKASZEWSKI

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Jacek NOWAK – Lotnicza Akademia Wojskowa

Recenzje