• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Agnieszka Marzenna Strumińska

Temat rozprawy doktorskiej
Wpływ kuratorów sądowych na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego nieletnich

Promotor

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023

Obrona

28.03.2023r. – 12:00

Data nadania stopnia

30.03.2023r.

Recenzenci

prof. dr hab. Bogdan SZULC – Uczelnia ŁUKASZEWSKI

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Jacek NOWAK – Lotnicza Akademia Wojskowa