UCZELNIA
0
zwycięstw w rankingach
0
kierunki
0
specjalności
0
zwycięstw w rankingach
0
absolwentów
0
pracowników naukowo-dydaktycznych
STUDIA
0
umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi
0
studenckie koła naukowe i koła zainteresowań
0
ośrodki kultury studenckiej
0
sekcji sportowo-rekreacyjnych
0
miejsca w domach studenta
0
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
0
złotych pozyskanych ze środków UE
BIBLIOTEKA
0
woluminów bibliotecznych
0
tytułów prenumerowanych czasopism
0
książek i czasopism elektronicznych oraz innych dokumentów cyfrowych
0
elektroniczne bazy danych
0
tytułów czasopism uczelnianych
OBIEKTY
0
metrów kwadratowych powierzchni dydaktycznej
0
metrów kwadratowych powierzchni boisk i terenów rekreacyjnych
0
własnych obiektów dydaktycznych
0
obiektów projektowanych
0
laboratoria i pracownie specjalistyczne
Skip to content