• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Trasowanie miasta - miniaturka

Naukowcy z całej Polski będą w Akademii Kaliskiej zastanawiać się, w jaki sposób usprawnić komunikację samochodową w mieście, aby była ona przyjazna dla mieszkańców i zabytkowej infrastruktury. Już w czwartek, 9. czerwca odbędzie się bowiem ogólnopolska konferencja naukowa:

,,Trasowanie miasta – samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe dawniej, dziś i jutro”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Kalisza Krystiana Kinastowski oraz rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. Dokładny harmonogram konferencji publikujemy poniżej.

Organizatorzy: Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu, Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Makary Górzyński, OBR Akademii Kaliskiej.

Patronat honorowy: Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego oraz rektora Akademii Kaliskiej, dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły.

Komitet Naukowy:
Prof. Hanna Grzeszczuk-Brendel (Politechnika Poznańska)
Prof. Sławomir Gzell (KAiU PAN, Politechnika Warszawska)
Prof. Danuta Kłosek-Kozłowska (Politechnika Warszawska)
Prof. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska)
Prof. Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr Izabela Rącka (Akademia Kaliska)
Prof. Jadwiga Roguska (KAiU PAN)
Prof. Jan Salm (Politechnika Łódzka)
Prof. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Prof. Jacek Wesołowski (Politechnika Łódzka)
Projekt logotypu: Lidia Łyszczak

Miejsce i forma obrad: Kalisz, Collegium Novum Akademii Kaliskiej im.
Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, sala błękitna

8:45 – 09:30 – Rejestracja uczestników – hall na I piętrze – poczęstunek otwierający

Sala błękitna
09:30 – 10:00 – Otwarcie konferencji i powitanie uczestników oraz gości / Organizatorzy: Kierownik Ośrodka Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej i Przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Krzysztof Walczak; kierownik programowy: dr Makary Górzyński / Przedstawiciele władz miasta)
10:00-11:30 – Prowadząca: prof. Jadwiga Roguska
10:00-10:20 – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Metamorfozy socjalistycznej urbanistyki a historyczna przestrzeń polskich miast,
10:20-10:40 – dr hab. inż arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, KAiU PAN, Koncepcje i realizacje arterii komunikacyjnych w zespołach staromiejskich w XX i pocz. XXI w. — modyfikacja i perspektywy (Szczecin, Hamburg, Brunszwik, Kolonia, Rotterdam),
10:40-11:00 –  dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Politechnika Łódzka, 3:1 – czyli o prawdziwym i pozornym usuwaniu arterii ze śródmieść,
11:00 – 11:30 – DYSKUSJA
11:30 – 12:00 – PRZERWA KAWOWA


12:00-13:30 – Prowadzący: prof. Piotr Marciniak
12:00-12:20 –  dr inż. arch. Anna Agata Wagner, Politechnika Warszawska, KAiU PAN, Trasowanie powojennej Warszawy w kontekście architektury zabytkowej na przykładzie trzech śródmiejskich arterii: Trasy W-Z, południowego odcinka Marszałkowskiej oraz Trasy Łazienkowskiej,
12:20-12:40 – dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki, Arterie komunikacyjne a degradacja zabytkowych przestrzeni publicznych. Przypadek Łodzi i Zagłębia Dąbrowskiego,
12:40-13:00 – mgr inż. arch. Adrianna Brechelke, Politechnika Poznańska, Powojenne kształtowanie arterii komunikacyjnych w odbudowywanym Kołobrzegu,
13:00 – 13:40 – DYSKUSJA
13:40 – 14:30 – PRZERWA OBIADOWA
14:30-17:20 –  Prowadząca: dr Iwona Barańska
14:30-14:50 – dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Stare miasta a komunikacja. Od Wschodnich Prus do województwa warmińsko-mazurskiego,
14:50-15:10 – mgr Kacper Szewczyk, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Problemy transportu samochodowego na terenie historycznych układów urbanistycznych na przykładach wybranych miast w województwie łódzkim,
15:10-15:30 – mgr inż. arch. Iwona Krawiec, Politechnika Warszawska, Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na historyczne układy urbanistyczne małych miejscowości i „miast zdegradowanych”. Analiza i ocena problemu na wybranych przykładach z Mazowsza,
15:30 – 16:00 – DYSKUSJA
16:00 – 16:20 – PRZERWA KAWOWA
16:20-17:00 – dr Makary Górzyński, Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Trasowanie miasta zabytkowego: kaliskie uwarunkowania historyczne i perspektywy zmian

17:00-17:30 – DYSKUSJA KOŃCOWA i PODSUMOWANIE KONFERENCJI, WNIOSKI KOŃCOWE