• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował budowę Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Kaliskiego, w którym będą się kształcić lekarze. Zakład powstanie przy ulicy Kaszubskiej, obok mieszczącego się tam Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Teren pod planowaną inwestycję jest objęty prawną ochroną konserwatorską i jest uznany za zabytek, jako historyczny układ urbanistyczny miasta Kalisza. Z tego względu inwestycja musiała zostać pozytywnie zaopiniowana przez konserwatora zabytków. – Po analizie przesłanego materiału w postaci wizualizacji i planowanej lokalizacji obiektu, informuję, że opiniuję pozytywnie planowane zamierzenie inwestycyjne, dotyczące budowy obiektu dla potrzeb Akademii Kaliskiej, który miałby stanąć na posesji położonej w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12, od strony ulicy Skarszewskiej – napisała Beata Matusiak, kierownik kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dydaktycznego w technologii modułowej o konstrukcji stalowej” został podpisana z firmą MW Technic sp. z o.o. z Michałowic. Głównym projektantem jest mgr inż. arch. Ewa Barska, a projektantem – mgr inż. arch. Krzysztof Kożusznik.

Jestem pewien, że Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, w którym będzie się mieściło m. in. prosektorium, ale także sale dydaktyczne i laboratoria, będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Tym samym studenci kierunku lekarskiego, będą mieli warunki najlepsze z możliwych – przyznał rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.