• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Szkolenie dla wykładowców PWSZ-7

15 osobowa grupa pracowników  naukowo – dydaktycznych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  wzięła udział  2 dniowym  szkoleniu „Trening menedżerski – motywacja i zarządzanie zespołem”. Szkolenie dla kaliskiej uczelni  przygotowała Europejska Grupa Doradcza w Kaliszu . 

Uczestnicy szkolenia  dowiedzieli  się min.: jak skutecznie  motywować podwładnych ,w jaki sposób  identyfikować  mocne strony swojej osobowości  oraz kreować wiarygodny wizerunek szefa, jaki przyjąć styl zarządzania. Istotny obszar szkolenia dotyczył zagadnień z zakresu skutecznego budowania zespołu, przydzielania właściwym ludziom odpowiednich zadania, oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w zespole.  Dzięki poznaniu technik wywierania wpływu  uczestnicy szkolenia  dowiedzieli się jak wyznaczać cele i mobilizować podwładnych do działania. Szkolenie umożliwiło ponadto rozwiniecie  umiejętności z obszaru  komunikacji interpersonalnej. Poznanie  sposobów konstruktywnego przekazywania krytyki i pochwały wyposażyło uczestników szkolenia w wiedzę  jak  uniknąć  sytuacji, w których  ludzkie  działania mogłyby mieć demotywujący i frustrujący wpływ na ludzi w zespoleZajęcia poprowadzi Tomasz Przepiórkowski, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, magister w zakresie Pedagogiki Specjalnej  oraz absolwent  Studiów Podyplomowych w zakresie Psychologii w Marketingu i Zarządzaniu. Terapeuta pracy nad zmianami osobowości – coach, członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Pracy nad Zmianą w Ramach Transformacji Neurolingwistycznej.

Szkolenia miały formę treningu umiejętności . Podstawowe treści przekazywane były w formie prezentacji przez trenera. Uczestnicy szkolenia realizowali  ćwiczenia i zadania praktyczne, brali udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązywali  testy kompetencyjne, analizowali  przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera . Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Organizatorem szkolenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy kaliskiej uczelni.