• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Szkolenia dla pracowników PWSZ

Sprawdzone sposoby na prezentacje i wystąpienia publiczne były tematem kolejnego szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, które zorganizował uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Tym razem uczestnicy 2-dniowego szkoleniu poznali teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem i wygłaszaniem wystąpień publicznych. Słuchacze pogłębili swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją interpersonalną oraz redukcją stresu i tremy, które w sposób naturalny wiążą się z wystąpieniami publicznymi. Ponadto poznali listę najczęściej popełnianych błędów podczas wystąpień publicznych oraz metody , które pozwalają skutecznie oddziaływać na słuchacza. Podczas szkolenia pokazano jak wykorzystać techniki projektowania wystąpień tak, by całościowa komunikacja niewerbalna współgrała z przekazem werbalnym. Szczególnie istotnym elementem szkolenia był indywidualny trening każdego uczestnika z kamerą. Osoby biorące udział w szkoleniu wygłaszali swoje kilkuminutowe prezentacje, które zostały nagrane, odtworzone, a następnie poddane analizie przez trenera oraz pozostałych uczestników. Każdy z prezentujących otrzymał informację zwrotną ,a uczestnicy szkolenia podzielili się wzajemnymi odczuciami i doświadczeniami . Szkolenie miało formę treningu umiejętności . Podstawowe treści przekazywane były w formie prezentacji przez trenera. Uczestnicy realizowali ćwiczenia i zadania praktyczne, brali udział w symulacjach i dyskusjach. Każde ćwiczenie podlegało analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera . Realizatorem szkolenia była Europejska Grupa Doradcza. Szkolenia poprowadził Tomasz Przepiórkowski- trener rozwoju personalnego .Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.