• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Praktyczny  WEBINAR

08.04.2022r.

Szanse i wyzwania we współpracy między światem nauki i biznesu

szanse i wyzwania we współpracy między światem nauki i biznesu

Jak skutecznie budować partnerskie relacje miedzy biznesem a nauką , na to pytanie prelegenci spróbują  odpowiedzieć podczas najbliższego spotkania, które będzie pierwszym z cyklu trzech spotkań w temacie współpracy na styku Nauka-Biznes. Organizatorem wydarzenia  jest Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości .

Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 08.04.2022r.zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

  • Jak jest zorganizowana współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi w polskiej rzeczywistości gospodarczej?
  • Jak mocno transfer wiedzy z uczelni czy innych jednostek naukowo-badawczych do przemysłu wpływa na aktualny rozwój gospodarki?
  •  Czy doświadczenia we współpracy: biznes-nauka z innych regionów świata mogą się przydać w procesie kształtowania współpracy w Polsce?
  •  Jak przykłady dobrej współpracy przełożyły się na udane wdrożenia – case studies

Organizator informuje, iż udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na dzień przed terminem spotkania uczestnicy otrzymają link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie. Platforma pozwala na zamieszczenie informacji o swojej działalności oraz na interakcję między uczestnikami przez cały czas trwania spotkania. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań!

Więcej informacji  oraz link do rejestracji :

Link do rejestracji otwiera się w nowym oknie